Nieuws

G1000Borne: Autoluw en (eetbaar)groen

Zaterdag 24 mei vond de G1000Borne plaats met bijna 160 deelnemers. In een zeer ontspannen sfeer werkten de deelnemers in de ochtend aan de agenda via de drie bekende dialoogrondes van het Borne café. Daaruit kam de volgende 'agenda':

Blok 1: Communicatie
Blok 2: Verkeersveiligheid
Blok 3: Groenvoorziening
Blok 4: Leefbaarheid
Blok 5: Handhaving
Blok 6: Duurzaamheid
Blok 7: Betrokkenheid
Blok 8: Wildcard

Opvallend zijn de thema's verkeersveiligheid en handhaving. Kennelijk zijn dit de onderwerpen waar specifiek in Borne veel om te doen is. Bij andere G1000bijeenkomsten kwam veiligheid ook wel naar voren maar niet specifiek rond verkeer. Per thema zijn er voorstellen gemaakt, waar aan het einde van de dag op kon worden gestemd. Zo hebben de deelnemers uit de gemeente Borne aangegeven wat zij met elkaar belangrijk vinden. Maar dat iet alleen. De helft van de deelnemers heeft zich opgegeven voor het vervolg, om in werkgroepen de gemaakte voorstellen te gaan realiseren. 

Er zijn in totaal 19 voorstellen gemaakt.
De Top 19 van Borne

1. Tafel 2.1: MijnVerkeersveiligheid2030
2. Tafel 2.0: Wonen in frisse, stille en veilige omgeving!
3. Tafel 4.1: Samen houden we Borne leefbaar nu en straks
4. Tafel 3.0: Borne: Groen, groener, groenst
5. Tafel 6.1: Ons duurzaam Borne; voor nu en later.
6. Tafel 1.0: Borne Communiceert
7. Tafel 8.0: Integratie Ontmoetingscafe
8. Tafel 7.1: gemeenschappelijke ontmoetingsplekken
9. Tafel 6.0: Ecologisch wonen
10. Tafel 1.1: Communicatie gemeente en Bornse Noaberschap
11. Tafel 3.1: Borne: de groenste gemeente van Overijssel!
12. Tafel 3.2: Vliegende fiets
13. Tafel 4.2 Leefbaarheid, ontmoeten en vertrouwen..
14. Tafel 4.0: Multifunctioneel park Stroomeschvijver
15. Tafel 8.1: Dromen van een werkplaats
16. Tafel 5.1: Burgerinitiatief handhaving en gedrag
17. Tafel 5.0: BOA’s in action
18. Tafel 7.0: Maak van Borne het leukste dorp van Europa.
19. Tafel 1.2: Communicatie begint met luisteren

Wie de voorstellen wil bekijken kan terecht op de website van de G1000Borne. Initiatiefnemer Ton Remmers was uiterst tevreden over de dag en ontroerd over de het hoge aantal aanmeldingen voor het vervolg.

 

Lees meer

Voorstellen G1000Schiedam2017

Alle voorstellen van de G1000Schiedam2017 zijn online te bekijken via deze link. De G1000Schiedam2017 had250 deelnemers in de zaal waar veel goede gesprekken over de stad zijn gevoerd. De in de ochtend bepaalde thema's zijn verder uitgewerkt tot voorstellen. Aan het einde van de middag kon daar op worden gestemd. Alle voorstellen gaan mee naar het vervolg. Wel geeft de uitslag aan welke voorstellen de deelnemers prioriteit zouden willen geven.De thema’s waar aan is gewerkt zijn:

 1. Veiligheid
 2. Betrokkenheid/verbinding
 3. Identiteit/trots
 4. ideeënwebsite
 5. Praten
 6. Stadsambassadeur
 7. Wildcard (dus zonder thema)

Aan alle voorstellen is inmiddels op 1 april in de Erker in Schiedam een vervolg gegeven. 

Top 10 van de 23 gemaakte voorstellen:
1. Wij Schietambassadeurs (3.3. thema Identiteit/trots)
2. Een stad waar het iedereen voor de wind gaat. (3.2 thema Identiteit/trots)
3. Schiedam: de bruisende stadsroute !!! (2.1 thema betrokkenheid/verbinding)
4. Mensen kennen elkaar, Gemeente kent de mensen.(2.0 thema betrokkenheid/verbinding)
5. Ideeënwebsite: Voor elkaar en met elkaar (4.0 thema Ideeënwebsite)
6. Leven in de branderij! (6.2 thema Stadsambassadeur)
7. Geen Schiedam zonder ons (2.2 thema betrokkenheid/verbinding)
8. Internet democratie (4.1 thema ideeënwebsite)
9. Schiedam voor Jong tot (G)oud (7.0 vrij thema)
10. Stad voor iedereen!!!!! (2.3 thema betrokkenheid/verbinding)

Meer weten? Stuur een mail naar g1000schiedam@gmail.com. Op de 2e burgertop zijn de deelnemers bezig geweest aan 23 tafels en zijn de volgende presentaties gemaakt
Als voorbeeld staat hieronder het voorstel van tafel 3.3 Wij zijn Schiedambassadeurs (gedeelde 1e plek)

Lees meer

G1000light bereidt Borne voor op G1000

In aanloop naar de G1000 Burgertop werd op donderdagavond 23 maart in Borne een G1000 Light georganiseerd. Op deze avond zijn 35 maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Borne, van sportclubs tot lokale media en van wijkverenigingen tot politieke partijen, bijeengekomen om kennis te maken met het concept van dit initiatief. Tevens was dit de ideale gelegenheid om te kijken op welke manier deze organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle G1000 Borne. Bij binnenkomst werd de informele toon meteen gezet. Onder het genot van een kopje koffie en een plak cake was er ruimte voor een babbeltje en werd het ons-kent-ons-gevoel in Borne onderstreept. 

Op de site van G1000Borne staat een kort verslag van de avond.

De woorden enthousiasme en betrokkenheid waren deze avond ook van toepassing op de deelnemers zelf. Vragen, tips en suggesties vlogen door de zaal van de Bornse Harmonie. “Speel in op nieuwe media”,  “maak jongeren enthousiast” en “betrek wijkraden en -verenigingen.” Het aanspreken van moeilijk bereikbare groepen? Daarbij heeft woningcorporatie Welbions aangeboden ons te helpen. Ten slotte had initiatiefnemer Ton Remmers een belangrijke boodschap. “Zoek naar partners om te realiseren wat je graag wilt. Spreek hiervoor je netwerk aan en benadruk dat je deel uitmaakt van een belangrijk democratisch proces.” En met deze wijze woorden, en een borrel, werd een geslaagde en vruchtbare avond afgesloten


Lees meer

Een G1000 over Europa?

Een groep burgers vindt het de hoogste tijd vinden om met elkaar en met Nederland een gesprek te voeren over de toekomst van de Europese Unie. ’Europa, wat willen we daar eigenlijk mee?’ is het motto. Onder die noemer zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om een nationale G1000 over Europa te organiseren.

De initiatiefnemers hebben elkaar gevonden naar aanleiding van de open brief die David Van Reybrouck vorig jaar oktober aan Juncker stuurde (waar tot nu toe nog geen antwoord op gekomen is).  Zie het artikel in de correspondent.   De open brief was aanleiding voor een open discussie via internet, totdat één van de deelnemers voorstelde om ook eens bij elkaar te gaan zitten en te kijken wat er concreet gedaan kan worden.

Op 9 maart waren zij bij de G1000Schiedam om kennis te maken met de werkwijze van de G1000 en de reacties waren unaniem positief. In de komende periode is de initiatiefgroep druk bezig met het uitwerken de ideeën. Verder zullen zij contact leggen met potentiële partners die kunnen helpen om de organisatie van zo’n G1000Europa mogelijk te maken. Mocht je met jouw organisatie een bijdrage willen leveren, of zelf als vrijwilliger, meld je dan bij aan: info@G1000Europa.nl. Informatie vind je via het G1000Platform.

Lees meer

G1000 en Loting

G1000 en Loting

Een van de basisprincipes van de G1000 is loting. Waarom vinden we dat zo belangrijk? En werkt het? Dat zijn vragen die ons regelmatig gesteld worden. 

Loting is belangrijk

Loting vinden we belangrijk, omdat we iedereen in een gemeenschap dezelfde kans willen geven om deel te nemen aan de gesprekken en beraadslagingen over de eigen gemeenschap. Daarmee kiezen we voor directe participatie van iedereen die lid is van een gemeenschap, in plaats van het systeem van representatie via een partijenstelsel zoals dat nu in Nederland gebruikelijk is. Omdat we iedereen een stem willen geven. Omdat we niet één keer in de 4 jaar een stem uit willen brengen, maar voortdurend bij de toekomst van onze gemeenschap betrokken willen zijn. Omdat we met elkaar op zoek willen naar dat wat wij samen belangrijk vinden en ons niet willen laten leiden door een agenda waarvan niemand meer weet hoe en door wie die nu eigenlijk samen gesteld is. Zie ook dit artikel in de correspondent.

Loting werkt!

Het lukt met loting om burgers rechtstreeks te betrekken bij de eigen gemeenschap. Daarbij is het interessant om te zien dat ondanks de zelfselectie er een heel behoorlijke afspiegeling van de gemeenschap aan tafel zit. Wat met name opvalt is dat met loting hele nieuwe groepen burgers in de gemeenschap bereikt worden, groepen die voorheen niet bij de lokale gemeenschap betrokken waren. Onderzoeksresultaten van de eerste 7 G1000-en laten dat zien: onderzoeksresultaten/overallraportage G1000.

Intussen zijn er 11 G1000-en op lokaal niveau georganiseerd en 3 op wijkniveau. En een 6-tal bijeenkomsten waar wij het G1000-format hanteerden. Op wijkniveau zijn we nog op zoek naar de juiste vorm, op lokaal niveau hebben we die vorm intussen gevonden. Vanaf de 1e G1000 verzamelen wij informatie over de deelnemers en hun ervaringen tbv wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie is voor elke wetenschapper toegankelijk die met ons een samenwerking aan gaat. Wat leren we daaruit:

 • Er komen elke keer weer een paar honderd burgers (150-750) om een dag lang te spreken over de vraag die wij hen voorleggen. Velen van hen (20-30%) zijn ook nog bereidt om mee te werken aan een vervolg
 • Deelname is gender-neutraal. Er nemen evenveel mannen als vrouwen deel
 • Alle leeftijden nemen deel aan de G1000. De groep 25-45jarigen is enigszins ondervertegenwoordigd, de groep 50+ is oververtegenwoordigd. 
 • Alle opleidingsniveau’s nemen deel aan de G1000. WO-opgeleiden zijn duidelijk oververtegenwoordigd, HBO licht.
 • Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd op een G1000
 • 55% van de deelnemers is voordien op geen enkele manier betrokken geweest bij activiteiten in de gemeenschap en beschouwd de G1000 als een goede opstap om actief te worden
 • De waardering voor de lokale politiek neemt substantieel toe

We nodigen afhankelijk van de grootte van de gemeente en de omvang van de portemonnaie tussen de 5.000 en 10.000 mensen uit, die ’at random’ geselecteerd worden uit de BRP - Basis Registratie personen. Tussen de 5% en 10% van de mensen die uitgenodigd worden meldt zich aan. Uiteindelijk melden zich 60-70% daadwerkelijk op de dag zelf. Er is sprake van zelf-selectie: deelnemers worden uitgenodigd en besluiten zelf of ze de vraag die aan de orde is interessant genoeg vinden om deel te nemen. Het profiel van de deelnemers wijzigt daarom al naar gelang de vraagstelling. Bij de organisatie van een G1000 over Vuurwerk in Enschede verwachten we een heel ander profiel van  deelnemers dan bij de G1000 over de toekomst van Amersfoort of bij de G1000 over Duurzaamheid in Bronckhorst.

Auteur: Harm van Dijk

Lees meer