06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Update: internationale activiteiten

Update: internationale activiteiten

Global Assembly De laatste bijeenkomst van de Global Assembly was op 17 december 2021. Ruim twee maanden hadden 100 wereldburgers, die door loting waren samengebracht, met elkaar dialoog gevoerd over de mondiale aanpak van de klimaat- en natuurcrises. Het resultaat is...
Bericht uit de Zoom-room van de Global Assembly

Bericht uit de Zoom-room van de Global Assembly

Zoals al eerder was te lezen op onze site, is G1000.nu sinds augustus onderdeel van het wereldwijde team dat de Global Assembly organiseert. Een burgerberaad op wereldniveau, waarbij 100 gelote wereldburgers met elkaar in dialoog gaan over de vraag hoe de mensheid de...