06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Wat het regeerakkoord betekent voor de G1000Landbouw

Wat het regeerakkoord betekent voor de G1000Landbouw

Met de komst van de nieuwe regering en de overeenstemming van de coalitie over een nieuwe aanpak van het stikstofprobleem, inclusief een fors stikstoffonds, lijkt de angel uit het conflict van de overheid met de boeren. De keuze om de problemen in de sector per gebied...