Nieuws en artikelen

Het Burgerberaad, een ‘eenvoudige’ G1000!

Het Burgerberaad is een nieuwe variant van de G1000, waarbij we de techniek thuislaten en de werkvormen hetzelfde zijn. De informele benadering van de organisatie maakt een Burgerraad eenvoudiger en dus goedkoper. In de afgelopen tijd zijn wij een aantal keren...

Programma G1000University 2018

Programma G1000University 10 september 2018:   AANMELDEN   12.00 Inloop met koffie en een broodje 13.00 Opening 13.10 'When Citizens Assemble' film van Patrick Chalmers over de Citizens Assembly in Ierland 13.45 1e Workshop-ronde: 1. G1000Borne Als je de...

G1000University 10 september 2018

G1000University na de zomer: 10 september 2018 13.00 uur tot 17.00 uur De Witte Vlinder van Galenstraat 30 Amersfoort We nodigen je van harte uit voor de 5e G1000University op maandag 10 september 2018. Laat ons weten dat je komt door je aan te melden. Dit keer in de...

Jaarverslag 2017

Benieuwd naar de activiteiten van G1000nu in 2017? Lees er alles over in het jaarverslag. Download het hier: Jaarverslag2017 Wil je het verslag afdrukken? Download hier een drukversie Jaarverslag2017Drukversie BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren...

Coalitie-akkoord Borne reflecteert uitkomsten G1000

CDA, GB90 en Borne-Nu vormen samen het nieuwe college in Borne. Het college akkoord weerspiegelt op veel punten de uitkomsten van de G1000 die in 2017 is gehouden.  In het coalitieakkoord zijn de voor Borne belangrijke thema’s infrastructuur en veiligheid opgenomen,...

Handreiking Burgertoppen voor ambtenaren

Een gewichtig gezelschap van overheidsinstellingen heeft aan Marloes Vlind en Peer Smets opdracht gegeven tot het schrijven van een handreiking voor burgertoppen, met name een G1000. Beide schrijvers, verbonden aan de VU, hebben zich consciëntieus verdiept in het...

Voorstellen G1000Steenwijkerland beschikbaar

Alle voorstellen van de werkplaatsen van de G1000Steenwijkerland zijn nu beschikbaar. Naast een samenvatting op http://www.platform.G1000Steenwijkerland.nl zijn de volledige voorstellen te downloaden. Tevens kan iedereen de presentaties bekijken van de voorstellen. De...

Amersfoort heeft loten (nog) niet omarmd

Door Jerphaas Donner Eline Westbeek geeft in haar bachelor scriptie een uitvoerige beschrijving van het lot van loting als aanvullend middel in de lokale democratie in Amersfoort. De experimenten, G1000 en een gelote burgerraad, zijn er beiden niet in geslaagd om de...

Workshops Dorpendag 2017

Optie 1: Lutz en werkgroepen Friese Dorpentop In 2016 vond de eerste Friese dorpentop plaats. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse werkgroepen ontstaan die zich met verschillende thema’s hebben bezig gehouden. Zo was er een werkgroep die een handleiding heeft...

Het complexe verhaal van de wereld

Bert Blase is burgemeester en voorman van Code Oranje, een beweging voor de vernieuwing van de democratie. Als een burgemeester een boek publiceert verwacht je een wat afstandelijk essay over de tekortkomingen van ons huidige politieke bestel met enige beschouwingen...

Inspiratie opdoen bij Burgerforum G1000Steenwijkerland

  In het Dorpshuis van Willemsoord, kwamen donderdag 18 januari de werkplaatsen uit de G1000Steenwijkerland bij elkaar om deel te nemen aan een zogenaamde 'kenniscarrousel'. Er waren 12 experts aanwezig op zeer diverse gebieden. Sommigen op verzoek van de groepen...

G1000Borne afgerond, initiatieven gaan door

  Donderdagavond 7 december vond de afronding plaats van de G1000Borne. Deze avond is tevens gebruikt om de projecten uit de G1000 over te dragen aan de werkgroepen zelf of aan organisaties binnen de gemeente. De zeven werkgroepen hebben zich gepresenteerd en...

Verslag stadsdialoog vuurwerk – G1000Enschede

Op 11 november is het burgerbesluit Vuurwerk genomen. Voor wie graag wil weten hoe dit tot stand is gekomen kan dat allemaal lezen in het net verschenen verslag. We willen alle deelnemers bedanken voor de totstandkoming van het burgerbesluit en wensen iedereen een...

Gemeenteraad Enschede bekrachtigt Burgerbesluit 7 november

Donderdagavond 18 december is in de late avond het resultaat van de G1000Enschede, het Burgerbesluit van 7 november, bekrachtigd door de gemeenteraad. Het Burgerbesluit is een nieuw onderdeel van het G1000 proces dat in Enschede begon met een Burgertop, waarna...

Uitvoering Burgerbesluit G1000Enschede gestart

Een groot deel van de maatregelen uit het op 11 november 2017 genomen G1000 Burgerbesluit over vuurwerk in Enschede wordt dit jaar nog uitgevoerd. Zo is er een stadsbrede campagne 'Enschede viert oud en nieuw'  gestart, worden scholen benaderd met pakketten (met...

Handreiking Burgertoppen voor ambtenaren

Een gewichtig gezelschap van overheidsinstellingen heeft aan Marloes Vlind en Peer Smets opdracht gegeven tot het schrijven van een handreiking voor burgertoppen, met name een G1000. Beide schrijvers, verbonden aan de VU, hebben zich consciëntieus verdiept in het...

Burgerforum G1000Steenwijkerland Energieneutraal van start

In centrum De Wielewaal in Scheerwolde kwamen donderdag zo'n 70 Burgers samen om een vervolg te geven aan de G1000Steenwijkerland Energieneutraal. De bijeenkomst vormde de start van het Burgerforum. Het Burgerforum vindt plaats tussen de Burgertop op 18 november...

Eemland300: Hoe gaan we om met Nationaal landschap Eemland

Eemland ligt grofweg tussen Eemnes, Bunschoten, Baarn en Amersfoort. In het onderstaande filmpje maken bewoners duidelijk waarom het gebied voor hen belangrijk is. Natuurmonumenten heeft het initiatief genomen voor de bijeenkomst. Bewoners, gebruikers en beheerders...

G1000Steenwijkerland

Op zaterdag 18 november vond in de gemeente Steenwijkerland een G1000Burgertop plaats over de vraag: "Hoe worden we energieneutraal?" 255 deelnemers zijn ingegaan op de uitnodiging die was gestuurd naar 7000 burgers op basis van loting.  De gemeente Steenwijkerland...

NWO steun voor onderzoek naar G1000Enschede en G1000Borne

De Universiteit Twente onderzoekt de G1000Enschede en de G1000Borne. De onderzoekers kijken hoe de integratie van burgerkennis in het lokale (gemeentelijk) beleid kan worden bevorderd. Daarbij gaat het om de rol van georganiseerde burgerkennis in brede zin:...

Het Burgerbesluit van Enschede

Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede op zaterdag 11 november een Burgerbesluit genomen. Zo'n honderd deelnemers kwamen in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om in de ochtend panelgesprekken bij te wonen dan wel eraan deel te nemen. Er waren drie...

Enschede neemt eerste Burgerbesluit van Nederland

Komende zaterdag 11 november komen zo’n 115 burgers in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om het eerste burgerbesluit van Nederland te nemen. Dit besluit vormt de apotheose van G1000Enschede: een stadsbrede dialoog in de vorm van een G1000, die door het Platform...

G1000Enschede op weg naar burgerbesluit

Op 11 november aanstaande worden in Enschede zes voorstellen gepresenteerd aan drie panels en genodigden. De voorstellen zijn voortgekomen uit de G1000Enschede rond het thema vuurwerk. In werkplaatsen van tussen de 3 en 10 burgers, ondersteund door een ambtenaar, zijn...

Blase en Donner in gesprek over Democratische vernieuwing

In het jaarboek 2017 van de Griffiers gaan Bert Blase en Piet Hein Donner in een emailwisseling in gesprek over de vernieuwing van de democratie. Dat levert een mooie kijk op beide kanten van de democratische medaille op. In een 'gesprek' tussen Vice voorzitter van de...

G1000 tekent overeenkomst met gemeente Steenwijkerland

G1000 en gemeente Steenwijkerland gaan samen een G1000 organiseren rond de vraag: "Hoe wordt Steenwijkerland Energieneutraal?" Tijdens de G1000bijeenkomst gaan bewoners, samen met ambtenaren, politici en bedrijven plannen maken om Steenwijkerland binnen afzienbare...

Reader G1000University 2017

Klik op onderstaande link voor de reader 'Het Burgerbesluit' t.b.v. de G1000University van 11 september 2017. Tip: op pagina 2 vind je ook het dagprogramma. Reader G1000University2017...

Onderzoek E-Democracy met G1000 als case

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel  “Digitale Empowerment van de Demos”.

G1000: De cijfers

Harm van Dijk gaf tijdens de G1000University van 2016 een presentatie over de resultaten. De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op onderzoek naar 8 G1000bijeenkomsten in de periode maart 2014 – juni 2016.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag over 2016 is uit. Bekijk hem nu! Klik op de foto of op de link om het jaarverslag te bekijken: G1000.nu Jaarverslag...

Onderzoek E-Democracy met G1000 als case

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel  "Digitale Empowerment van de Demos".  Er staat een uitvoerige...

G1000Enschede over vuurwerk

Op  Zaterdag 10 juni zaten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over vuurwerk. Op deze zomerse dag werd vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp...

What is G1000? by Reïnventing Democracy

Harm van Dijk en Jerphaas Donner waren in mei in Cambridge voor de G1000 initiatiefgroep aldaar. Andy Paice van het youtube kanaal Reïnventing democracy hield een interview met Harm van Dijk over de G1000. Het interview is in het Engels.

G1000Borne: Autoluw en (eetbaar)groen

Zaterdag 24 mei vond de G1000Borne plaats met bijna 160 deelnemers. In een zeer ontspannen sfeer werkten de deelnemers in de ochtend aan de agenda via de drie bekende dialoogrondes van het Borne café. Daaruit kam de volgende 'agenda': Blok 1: Communicatie Blok 2:...

Voorstellen G1000Schiedam2017

Alle voorstellen van de G1000Schiedam2017 zijn online te bekijken via deze link. De G1000Schiedam2017 had250 deelnemers in de zaal waar veel goede gesprekken over de stad zijn gevoerd. De in de ochtend bepaalde thema's zijn verder uitgewerkt tot voorstellen. Aan het...

G1000light bereidt Borne voor op G1000

In aanloop naar de G1000 Burgertop werd op donderdagavond 23 maart in Borne een G1000 Light georganiseerd. Op deze avond zijn 35 maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Borne, van sportclubs tot lokale media en van wijkverenigingen tot politieke partijen,...

Een G1000 over Europa?

Een groep burgers vindt het de hoogste tijd vinden om met elkaar en met Nederland een gesprek te voeren over de toekomst van de Europese Unie. ’Europa, wat willen we daar eigenlijk mee?’ is het motto. Onder die noemer zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om een...

G1000 en Loting

G1000 en Loting Een van de basisprincipes van de G1000 is loting. Waarom vinden we dat zo belangrijk? En werkt het? Dat zijn vragen die ons regelmatig gesteld worden.  Loting is belangrijk Loting vinden we belangrijk, omdat we iedereen in een gemeenschap dezelfde kans...

G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes

Eén van de uitgangspunten die wij tot nu toe hanteerden bij de organisatie van een G1000 was dat het moest gaan om een initiatief van burgers. Weliswaar in samenwerking met de overheid en werkgevers, maar de regie ligt bij burgerinitiatiefnemers. Om te voorkomen dat...

2e editie G1000Schiedam

De kerngroep van de G1000Schiedam droomt van een coöperatief Schiedam. Een stad waar ieders talent naar boven wordt gehaald en benut. Om die droom te realiseren hebben zij onder andere het voornemen jaarlijks een G1000 in Schiedam te organiseren. En zij voegen de daad...

Madrid organiseerde G1000 op 4 maart

In het Crystal Gallery Cibeles Palace in Madrid kwamen zaterdag 4 maart 500 Madrilenen bij elkaar om te praten over het budget van € 100.000.000,- voor projecten rond burgerschap. Er waren 68 cirkels gevormd met elk 10 stoelen rond een prikbord. Voor de bijeenkomst...

Glossy G1000Schiedam

Na Groningen en Nijmegen komt nu ook de G1000Schiedam met een glossy over de G1000. In vogelvlucht geven de Schiedammers een overzicht van de activiteiten van de G1000Schiedam tot nu toe en de voorbereiding voor zaterdag 11 maart 2017 wanneer de volgende G1000 in...

G1000uk online

De initiatiefnemers van de G1000Cambridge hebben hun website online. Vanaf nu hebben ze wekelijks bijeenkomsten om de G1000Cambridge voor te bereiden. In hun introductie wijzen ze op het innovatieve aspect van de G1000: "A G1000 is an innovative approach to...

Hoe laten we onze stem weer horen?

"Als leiders echt het volk willen laten spreken, dan volstaat een ja/nee-referendum niet.”, aldus David Van Reybrouck op 5 december in DWDD, waarin hij samen met Geert Mak sprak. Om tot meer genuanceerde uitspraken te komen pleit David Van Reybrouck voor een meerkeuze...

Laat initiatief democratische vernieuwing vooral bij burger

Woensdag 26 oktober opende Trouw met het initiatief van ‘Code Oranje’ om de democratie te vernieuwen. ‘Code Oranje is een groep van zo'n 150 burgemeesters, wetenschappers, ambtenaren en belangstellenden die vernieuwingen in de democratie willen stimuleren en daartoe...

Burgemeesters: “Code oranje voor de democratie”

 Wat tijdens de D1000 in juni 2015 duidelijk werd heeft nu een vervolg gekregen in een oproep van 'enkele honderden' burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers: De lokale democratie moet op de schop. En wel zo snel...

G1000: De cijfers

Harm van Dijk gaf tijdens de G1000University een presentatie over de resultaten. De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op onderzoek naar 8 G1000bijeenkomsten in de periode maart 2014 - juni 2016. Wilt u de presentatie downloaden dan kunt u dat...

G1000 als identiteitsdemocratie

In een artikel in het Nederlands Juristenblad beschrijven Geerten Boogaard en Job Cohen de G1000 beweging als een onderdeel van de identiteitsdemocratie. De volledige titel van het stuk is "Citizen at the gates?, Over de inpassing van identiteitsdemocratie in het...

MC200 op Meridiaan College Amersfoort

Als eerste onderwijsinstelling organiseert het Meridiaan college in Amersfoort op 27 oktober een bijeenkomst met leerlingen, ouders, medewerkers, management en extern betrokkenen geënt op de methodiek van de G1000. Onder het Meridaan college vallen de scholen Het Hoge...

De schaduw van oneerlijkheid

Het boek "The shadow of Unfairness" is een vervolg op Jeffrey Green's bekroonde boek,"The Eyes of the People". Beide boeken zijn gebaseerd op filosofie, geschiedenis, sociale wetenschappen en literatuur en gaan om de vraag:"Wat kan de democratie betekenen in een...

Friese G1000 De Fryske Doarpetop stuurt 10.000 uitnodigingen

Vandaag vallen bij duizenden Friese dorpsbewoners de uitnodigingen binnen voor de top die op zaterdag 5 november 2016 gaat plaatsvinden in Leeuwarden. Duizend Friezen gaan dan in het WTC Expo met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. De eerste...

Zeven en een half duizend uitnodigingen voor G1000Coevorden

Afgelopen week hebben zeven en een half duizend inwoners van Coevorden en de omliggende kernen een uitnodiging gekregen voor de G1000Coevorden op Zaterdag 29 oktober 2016. Aan de uitnodiging is een intensieve campagne voorafgegaan met een eigen G1000 pand in de...

G1000 Groningen: inspiratie en noaberschap

Wie de hierboven getoonde impressie van de G1000Groningen met rond de 800 deelnemers, bekijkt ontkomt niet aan de indruk dat er sprake was van een Gronings feestje. 'T kon slechter' zullen ze in Stad na afloop tegen elkaar gezegd hebben. En een bijzondere uitkomst....

Uitslag Democratie1000

Op 1 juni heeft in Apeldoorn de Democratie1000 plaats gevonden. Een uitgebreid verslag van de dag is terug te vinden op het platform en op de website lokaledemocratieinbeweging.nl Aan 60 tafels is door de deelnemers gewerkt aan statements en voorstellen voor de lokale...

Voorbereidingen D1000 in volle gang

Vandaag wordt de Americahal in Apeldoorn gereedgemaakt voor de Democratie1000 van maandag 1 juni. Ruim 700 deelnemers hebben zich opgegeven. Het is de eerste bijeenkomst in de vorm van een G1000 met een landelijke opkomst. Onder de deelnemers bevinden zich burgers,...

Van Nijmegen naar Wijmegen

G1000 café Nijmegen In een gemoedelijke bijeenkomst in café Brebl in het Honig complex in Nijmegen waren zo'n honderd geïnteresseerden verzameld bij het G1000café Nijmegen. Daar presenteerden zich de initiatiefnemers van de G1000Nijmegen en hield Job Cohen de zaal...

Job Cohen over loten

Op de site: 'De staat van de democratie' deelt Job Cohen zijn enthousiasme over de G1000: 'Ik heb het filmpje gezien over de G1000 die ze in Amersfoort hebben gehouden. Het onderliggende idee spreekt me erg aan, dus ik steun van harte dat er de komende jaren nog een...

Meer Gemeenten Omarmen G1000

In Binnenlands Bestuur verschen twee artikelen over de opmars van de G1000 met quotes van platformleden Job Cohen, Marcel Boogers en Harm van Dijk. Lees het hele cover artikel en het achtergrond...

Gerdi Verbeet: Vervang de senaat door 1000 gelote burgers

In een interview met De staat van de democratie betoont Gerdi Verbeet andermaal haar enthousiasme voor de G1000. Tevens geeft ze aan dat het er nbiet te makkelijk over deliberatie moet  worden gedacht.: ‘.. in Amersfoort is een agenda gevormd, en nu moeten er groepen...

De democratie als tombola

Aan de vooravond van de G1000Uden heeft De Groene Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de G1000 onder de titel De Democratie als Tombola. Voor de goede orde: Ons platform is een platform en geen overkoepelende G1000 organisatie. We zijn een platform waarop...

Het testament van America Speaks

Na bijna 20 jaar sloot begin dit jaar America Speaks haar deuren. De organisatie heeft veel ervaring opgedaan over deliberatieve democratie en dialoog in grote groepen. Dit Legacy document is dan ook meer dan de moeite waard voor iedere G1000 geinteresseerde. Klik op...

Burgertop IJsland

Bart Cosijn schreef onder de titel 'leren van IJsland'', in twee delen een verhaal over de burgertop in IJsland. Het artikel verscheen op de site van G1000Amsterdam. Tijdens de Þjóðfundur 2009 spraken 1500 IJslanders over de waarden van de...

Dialogue and civic lottery can renew democracy

Written for IAF magazine In 2013, the book ‘Tegen verkiezingen’ (Against elections) was published by David van Reybrouck. The title is intriguing and provocative: How can one be against elections? Elections are a democratic right and some say even a moral duty. Van...

VNG Magazine: Inwoners maken agenda voor Amersfoort

Auteur: Jos Moerkamp - 04/04/2014 (overgenomen van VNG magazine) In één dag een stedelijke agenda opstellen voor de komende vier jaar. De inwoners van Amersfoort deden het, drie dagen na de raadsverkiezingen. Het werd een memorabele dag, vonden ook de aanwezige...

G1000: burgerparticipatie in optima forma?

Uit: Movisie 1 APRIL 2014 Zaterdag 22 maart 2014 vond in de Rijtuigenloods in Amersfoort de G1000 plaats. Deze burgertop werd drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd om van onderop te bepalen wat er de komende vier jaar op de stadsagenda van...

Reader G1000University 2017

Klik op onderstaande link voor de reader 'Het Burgerbesluit' t.b.v. de G1000University van 11 september 2017. Tip: op pagina 2 vind je ook het dagprogramma. Reader G1000University2017...

Onderzoek E-Democracy met G1000 als case

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel  “Digitale Empowerment van de Demos”.

G1000: De cijfers

Harm van Dijk gaf tijdens de G1000University van 2016 een presentatie over de resultaten. De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op onderzoek naar 8 G1000bijeenkomsten in de periode maart 2014 – juni 2016.

Job Cohen over loten

Op de site: 'De staat van de democratie' deelt Job Cohen zijn enthousiasme over de G1000: 'Ik heb het filmpje gezien over de G1000 die ze in Amersfoort hebben gehouden. Het onderliggende idee spreekt me erg aan, dus ik steun van harte dat er de komende jaren nog een...

Meer Gemeenten Omarmen G1000

In Binnenlands Bestuur verschen twee artikelen over de opmars van de G1000 met quotes van platformleden Job Cohen, Marcel Boogers en Harm van Dijk. Lees het hele cover artikel en het achtergrond...

Gerdi Verbeet: Vervang de senaat door 1000 gelote burgers

In een interview met De staat van de democratie betoont Gerdi Verbeet andermaal haar enthousiasme voor de G1000. Tevens geeft ze aan dat het er nbiet te makkelijk over deliberatie moet  worden gedacht.: ‘.. in Amersfoort is een agenda gevormd, en nu moeten er groepen...

De democratie als tombola

Aan de vooravond van de G1000Uden heeft De Groene Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de G1000 onder de titel De Democratie als Tombola. Voor de goede orde: Ons platform is een platform en geen overkoepelende G1000 organisatie. We zijn een platform waarop...

Het testament van America Speaks

Na bijna 20 jaar sloot begin dit jaar America Speaks haar deuren. De organisatie heeft veel ervaring opgedaan over deliberatieve democratie en dialoog in grote groepen. Dit Legacy document is dan ook meer dan de moeite waard voor iedere G1000 geinteresseerde. Klik op...

Burgertop IJsland

Bart Cosijn schreef onder de titel 'leren van IJsland'', in twee delen een verhaal over de burgertop in IJsland. Het artikel verscheen op de site van G1000Amsterdam. Tijdens de Þjóðfundur 2009 spraken 1500 IJslanders over de waarden van de...

Dialogue and civic lottery can renew democracy

Written for IAF magazine In 2013, the book ‘Tegen verkiezingen’ (Against elections) was published by David van Reybrouck. The title is intriguing and provocative: How can one be against elections? Elections are a democratic right and some say even a moral duty. Van...

VNG Magazine: Inwoners maken agenda voor Amersfoort

Auteur: Jos Moerkamp - 04/04/2014 (overgenomen van VNG magazine) In één dag een stedelijke agenda opstellen voor de komende vier jaar. De inwoners van Amersfoort deden het, drie dagen na de raadsverkiezingen. Het werd een memorabele dag, vonden ook de aanwezige...

G1000: burgerparticipatie in optima forma?

Uit: Movisie 1 APRIL 2014 Zaterdag 22 maart 2014 vond in de Rijtuigenloods in Amersfoort de G1000 plaats. Deze burgertop werd drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd om van onderop te bepalen wat er de komende vier jaar op de stadsagenda van...

Het Burgerberaad, een ‘eenvoudige’ G1000!

Het Burgerberaad is een nieuwe variant van de G1000, waarbij we de techniek thuislaten en de werkvormen hetzelfde zijn. De informele benadering van de organisatie maakt een Burgerraad eenvoudiger en dus goedkoper. In de afgelopen tijd zijn wij een aantal keren...

Programma G1000University 2018

Programma G1000University 10 september 2018:   AANMELDEN   12.00 Inloop met koffie en een broodje 13.00 Opening 13.10 'When Citizens Assemble' film van Patrick Chalmers over de Citizens Assembly in Ierland 13.45 1e Workshop-ronde: 1. G1000Borne Als je de...

Jaarverslag 2017

Benieuwd naar de activiteiten van G1000nu in 2017? Lees er alles over in het jaarverslag. Download het hier: Jaarverslag2017 Wil je het verslag afdrukken? Download hier een drukversie Jaarverslag2017Drukversie BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren...

Coalitie-akkoord Borne reflecteert uitkomsten G1000

CDA, GB90 en Borne-Nu vormen samen het nieuwe college in Borne. Het college akkoord weerspiegelt op veel punten de uitkomsten van de G1000 die in 2017 is gehouden.  In het coalitieakkoord zijn de voor Borne belangrijke thema’s infrastructuur en veiligheid opgenomen,...

Share This