Randvoorwaarden aan een G1000

G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad

G1000 is een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren.

Een G1000 bestaat uit een traject en een aantal stappen. De G1000 start met een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente.  Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

De G1000 heeft een aantal uitgangspunten:

  • Geen agenda. De agenda ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.
  • Dialoog. We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.
  • Loting. We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.
  • Hele systeem. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, vrije denkers en de inwoners.
  • Transparant. De deelnemers zijn gedurende het gehele proces zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt.
  • Veilig. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt.

Leeslijst

De leeslijst is de boekenpagina van G1000.nu. U kunt hier boeken plaatsen en bespreken. Schrijf uw recensie in de comment box onder het boek.

Barber, B. Als burgemeesters zouden regeren

Brandsma, N., Deliberatieve democratie

Boogaard G en Michels A., G1000, Ervaringen met burgertoppen

Div. Auteurs, Duizend op Zuid

Div. auteurs, Eindverslag G1000België

Div. auteurs, Participatie, de wol bij al het geblaat

Fishkin, J.S., When the People Speak

Ginkel van J., Verhaaren F., Werken aan de Wakkere Stad

Naim, M. Het einde van macht

Reybrouck, D. van, Tegen Verkiezingen

Smith, G., Democratic Innovations

Watkins & Stratenus, Crowdocracy

Veelgestelde vragen
Wie neemt het initiatief tot een G1000?

G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door burgers georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd.
Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren. Alleen op deze manier kunnen burgers weer eigenaar en   bepaler worden van de agenda van de gemeenschap. Daarom is het ook belangrijk dat de G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft. Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

Wat is het doel van een G1000?

Het doel van een G1000 is om een groep burgers en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap bij elkaar te brengen. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor de eigen gemeente.
Het resultaat is een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar wij, de burgers, samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze gemeente, stad, dorp of wijk. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.

Share This