Over G1000

G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad

 

Platform G1000.nu …burgerinitiatief tot bevordering van de dialoog  in onze democratie…

Platform G1000.nu is een landelijk burgerinitiatief van een aantal Amersfoortse burgers, die in 2014 de eerste G1000 in Nederland organiseerden. Sindsdien zijn er 22 Burgertoppen,een aantal Burgerforums en onlangs met veel succes 2 Burgerraden georganiseerd.

Ben jij benieuwd naar de bouwstenen van effectieve burgerparticipatie? Kom naar onze praktijkdag effectieve burgerparticipatie op 28 juni a.s. en leer alle ins en outs. Je vind hier meer informatie.  

Een G1000 bestaat uit een traject en een aantal stappen. 

Stap 1: G1000Burgertop

De G1000 start met een burgertop, een evenement waarbij op één dag 100 tot 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente of over een specifiek onderwerp.  Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

De G1000Burgertop heeft een aantal uitgangspunten:

  • Geen agenda. De agenda ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.
  • Dialoog. We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met de ideeën van een ander eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.
  • Loting. We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.
  • Hele systeem. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, vrije denkers en de inwoners.
  • Transparant. De deelnemers zijn gedurende het gehele proces zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt.
  • Veilig. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt.

Benieuwd hoe je dit in de praktijk brengt? Kom naar onze praktijkdag burgerparticipatie op 28 juni a.s.

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeente in het burgerforum. Iedere inwoner kan via een forum op de voorstellen reageren. Dat kan online, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren, waarin de voorstellen worden voorgelegd.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze in de voorstellen.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen; HET BURGERBESLUIT.

De voorstellen waar door de helft van de leden van de Burgerraad + 1 voor wordt gestemd, worden aangenomen. Zij vormen samen het Burgerbesluit. Dit Burgerbesluit wordt door alle leden van de Burgerraad ondertekend. De burgemeester wordt gevraagd om dit Burgerbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek om het besluit uit te voeren. 

Leeslijst

De leeslijst is de boekenpagina van G1000.nu. U kunt hier boeken plaatsen en bespreken. Schrijf uw recensie in de comment box onder het boek.

Barber, B. Als burgemeesters zouden regeren

Brandsma, N., Deliberatieve democratie

Boogaard G en Michels A., G1000, Ervaringen met burgertoppen

Div. Auteurs, Duizend op Zuid

Div. auteurs, Eindverslag G1000België

Div. auteurs, Participatie, de wol bij al het geblaat

Fishkin, J.S., When the People Speak

Ginkel van J., Verhaaren F., Werken aan de Wakkere Stad

Naim, M. Het einde van macht

Reybrouck, D. van, Tegen Verkiezingen

Smith, G., Democratic Innovations

Watkins & Stratenus, Crowdocracy

Ontvang vrijblijvend de handout ‘Bouwstenen effectieve burgerparticipatie’

Nieuwschierig? Ontvang geheel vrijblijvend de handout Bouwstenen effectieve burgerparticipatie in je mailbox. Stuur je mail via onderstaande formulier.

11 + 1 =

Veelgestelde vragen
Wie neemt het initiatief tot een G1000?

G1000 is een burgerinitiatief. Maar aan een G1000 doen niet alleen burgers mee, maar ook de overheid, werkgevers en andere belanghebbende. Ieder van deze partijen kan het initiatief nemen. Aan een G1000 doen ook politici mee. Zij kunnen niet het initiatief noemen, om te  voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om politieke belangen te legitimeren.

G1000 is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

Wil jij graag een G1000 organiseren? Neem contact met ons op!

Wat is het doel van een G1000?
Het doel van een G1000 is om samen met iedereen uit de gemeenschap tot een gedragen burgerbesluit te komen. We werken samen aan een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers, samen met de overheid en professionals verantwoordelijkheid nemen in hoe wij in de toekomst om willen gaan met onze stad, dorp of wijk. Gericht op een specifiek onderwerp, of meer in algemene zin.
Waarom wordt de G1000 niet alleen met inwoners gehouden?
Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je de hele gemeenschap nodig. NIet alleen de burgers. Daarom schuiven naast 700 gelote inwoners, ook 100 mensen van de overheid, 100 professionals en 100 ´vrije denkers´aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris om de voorstellen vast te leggen. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.
Hoe ziet het gehele G1000Traject er uit?
STAP 1: BURGERTOP

De G1000 gaat van start met een Burgertop. Een bijeenkomst van 1 dag waar 100 tot 1000 mensen bij elkaar komen en samen in gesprek gaan. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen rondom het gekozen onderwerp.

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeenschap in het burgerforum. Iedere inwoner kan via dit forum reageren. Dat kan online, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze in de voorstellen. 

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen; HET BURGERBESLUIT

Share This