Wie is de G1000

G1000 is een een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren. G1000 is onafhankelijk. Het is dus geen politieke partij en heeft ook geen enkele binding met welke politieke kleur dan ook. De G1000 wil de democratie van nieuwe zuurstof voorzien en steunt op objectief wetenschappelijk onderzoek. De G1000 wordt gesteund door ambassadeurs en onderzoekers.

Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op gemeentelijk niveau in Amersfoort plaats. We hopen een begin van een lange reeks.

Onze droom

Onze droom is een G1000 in ieder dorp of iedere stad in Nederland. Niet eenmalig, maar regelmatig. Een bijeenkomst van 1000 gelote burgers, werkgevers, ambtenaren, politici en vrijdenkers. Zij gaan met elkaar op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor de gemeente. De uitspraken die daar uit komen worden door de gemeenteraad overgenomen en uitgewerkt. En door de deelnemers zelf opgepakt en uitgevoerd in concrete projecten en voorstellen.

Het resultaat een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun gemeenschap. Een G1000, die een vaste aanvulling vormt op het huidige democratische bestel.

Stichting G1000.nu

Om de droom te verwezenlijken hebben we de Stichting G1000.nu opgericht met als doel ruimte te maken voor de dialoog in het bestaande democratische bestel. De stichting wil dat doen d.m.v. de volgende activiteiten:

  1. het  (helpen) organiseren van 5 G1000-en in 2015 en 10 G1000-en in 2016, op wijkniveau, op gemeentelijk niveau en op regionaal niveau
  2. het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatiefnemers daarbij
  3. faciliteren van het Platform G1000.nu als virtuele en fysieke uitwisselings- en ontmoetingsplaats voor iedereen in Nederland met interesse in een G1000
  4. het verzamelen en beheren van kennis en ervaringen met een G1000 o.a. in de vorm van het in stand houden van een onderzoekspanel van deelnemers en betrokkenen bij een G1000
  5. het stimuleren van onderzoek aan en actief delen van de resultaten
  6. door ontwikkelen van het instrument G1000

Professionals
De Stichting kan beschikken over een productieteam van professionals met ervaring met het organiseren van een G1000. Kijk voor meer informatie op de website van G1000.pro.

Share This