G1000Uden
4 oktober 2014 – De Schaapskooi
Informatie
Wat een dag en wat een succes. Een kleine 500 mensen waren die dag aanwezig en iedereen was enthousiast. Je voelde de energie stromen die dag. Tien mooie ideeën zijn er uit voortgekomen, ideeën die in gezamenlijkheid verder zullen worden uitgewerkt. Aan ieder is gevraagd om bij het verlaten een enquete in te vullen. Deze laat in ieder geval al zien dat de deelnemers de organisatie met een kleine 9 hebben gewaardeerd. Een waarlijk mooie waardering. Meer over deze resultaten volgt later. Ik persoonlijk heb genoten van de krachten die loskomen in mensen. Zo’n prachtig evenement, in zo’n korte tijd en voor zo weinig geld organiseren, daar kan ik alleen maar respect voor hebben.

 

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
Top 10 voorstellen:

1: G1000 van vandaag structureel inzetten bij de ontwikkeling van gemeentebeleid, samen met het invoeren van klankbordgroepen op specifieke vraagstukken. In deze klankbordgroepen brengen deskundigen hun expertise in.
2: Bibliotheek laten voortbestaan als basisvoorziening voor kennisdeling, belangrijk voor ontwikkeling en ontmoeting.
3: Op kleine schaal vraag en aanbod van hulp en zorg bij elkaar brengen. Door bijvoorbeeld het oprichten van kleinschalige buurtteams met een professionele ondersteuning.
4: Gegarandeerde zorg voor iedere Udenaar in de Gemeente Uden (voorbeeld VN verdrag gehandicapten).
5: Ontmoeten stimuleren ter voorkoming van eenzaamheid. Infrastructuur daarop aanpassen, bijvoorbeeld door buurthuizen, omgeving inrichting hofjes, bankjes, woningen aanpassen aan ontmoeten.
6: Uden 2035 energieneutraal. Dan afval ook zien als grondstof. Beter scheiden aan de bron. Projecten bij scholen, sportverenigingen, gemeenschapshuizen en verzorgingstehuizen. Afval lokaal vermarkten, lagere kosten voor de inwoner.
7: Verbetering wandel-fietsvriendelijkheid (bewegwijzering-varkensruggen weg-promotie-stimulering).
8: Fietsveiligheid voor de gehele gemeente Uden, verbreding fietspaden en veiligere oversteekplaatsen bij o.a. scholen.
9: Gebruikers betrekken vóór de uitwerkingen van plannen. bijv. de gidslijnen en geleidelijnen voor slechtzienden rondom de markt.
10: Leercafé opzetten in Uden: leren van elkaars kwaliteiten en elkaars expertise en betrokkenheid verhogen binnen Gemeente Uden.

BEKIJKEN:
Andere projecten
G1000Steenwijkerland
Gerdine van Ramshorst - website

G1000Nijmegen

G1000Enschede
VIA AV
G1000Schiedam