06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Elke twee jaar brengt Prodemos een participatiemonitor uit. Gemeenten worden bevraagd over door hen gebruikte methoden van participatie. Sinds 2016 is het aantal gemeenten dat gebruik maakt van G1000 of aanverwante methoden verviervoudigd, van 4,3 naar 16,9 procent.

Prodemos definieert G1000 alsvolgt: ‘G1000, G100, G50 etc. of ‘burgertop’: methode waarbij inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan
over hun eigen stad, dorp of gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van dialoog: open gesprekken waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen.’

In het rapport wordt voorzichtig geconcludeerd dat hier toch zeker sprake is van een trend. U kunt de monitor downloaden via onderstaande link: ProDemos-Monitor-Burgerparticipatie-2018