06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Vernieuwt vertrouwen

Een organisatie door burgers, voor burgers

Het G1000 Burgerberaad

Een plek waar we samen overleggen en beslissen over belangrijke onderwerpen.

Het G1000 Burgerberaad

Een plek waar we samen overleggen en beslissen over belangrijke onderwerpen.

Stichting G1000.nu

is een onafhankelijke organisatie voor en door burgers. Wij organiseren sinds 2014 G1000 Burgerberaden door het hele land.

We werken als gelijkwaardige partner samen met overheden en andere organisaties. Neem gerust contact met ons op als je als (overheids) organisatie of burger een Burgerberaad wilt.

Onze missie is om zoveel mogelijk plekken te creëren waar burgers samen overleggen en beslissen over belangrijke onderwerpen. Lees er hier meer over.

Stichting G1000.nu is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In 2021 hebben wij de Brouwer Vertrouwensprijs in ontvangst mogen nemen voor de ontwikkeling van  het G1000 Burgerberaad als een succesvol instrument voor het herstel van vertrouwen tussen overheid en burger en burgers onderling. 

Vernieuwt vertrouwen:

30+

Burgerberaden

&

9+ jaren

ervaring, kennis & know-how

9+ jaren

ervaring, kennis & know-how

&

12.000+

deelnemers

Wat deelnemers zeggen

 

Advisering, proces ontwerp en praktische organisatie

Wij bieden advisering voor overheden en organisaties en burgerinitiatieven bij het voortraject. We noemen dat de kwartiermakersfase. Daarin onderzoeken we gezamenlijk met de initiatiefnemer bijvoorbeeld of er genoeg steun is voor het Burgerberaad en welk commitment een gemeenteraad vooraf wil geven.

Daarna ontwerpen we het proces van het burgerberaad. Zodra het beraad start doen we dat samen met de deelnemers. We faciliteren de bijeenkomsten en voeren de praktische organisatie van het burgerberaad uit. De initiatiefnemer wordt in dit proces nauw betrokken.

We bieden zeggenschap voor ‘de hele gemeenschap’ (bevolking). Gelote inwoners nemen in het burgerberaad samen met de overheid en werkgevers beslissingen over belangrijke thema’s. Bekijk hier een deel van de projecten die we als stichting hebben gedaan.

Delen van kennis en ervaring

G1000.nu heeft sinds 2013 ruim 30 burgerberaden georganiseerd door heel Nederland op wijk, dorps, gemeentelijk en provinciaal niveau. In de loop van de jaren hebben we geleerd wat de do’s en dont’s zijn van een goed proces en we blijven doorontwikkelen. Benieuwd naar onze geleerde lessen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Naast het procesontwerp en organiseren van burgerberaden, delen wij ook kennis door middel van

Een onafhankelijke Stichting

G1000.nu is een onafhankelijke organisatie. Dit betekent dat wij geen belang hebben in een bepaalde uitkomst van de G1000 burgerberaden die wij begeleiden. Het gaat ons om een goed proces en om burgerberaden met blijvende impact.

We zijn tien jaar geleden als burgers met de stichting gestart. We zijn niet verbonden aan de overheid, maar werken als gelijkwaardige partner samen met overheden en andere organisaties. Neem gerust contact met ons op als je als (overheids) organisatie of burger in jouw gemeente een burgerberaad wilt.

We hebben geen aandeelhouders en streven niet naar winst. Stichting G1000.nu is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Groot binnen en buitenlandsnetwerk

G1000.nu werkt met diverse andere organisaties en professionals samen om de impact van burgerberaden te vergroten. We zijn mede-oprichter van het landelijk Netwerk Burgerberaad.

Ook zijn we lid van het internationale netwerk Democracy R&D dat wereldwijd burgerberaden verder brengt. 

Wat we jou bieden

Advisering, proces ontwerp en praktische organisatie

Wij bieden advisering voor overheden, organisaties en burgerinitiatieven in het voortraject, tijdens het Burgerberaad en in het natraject. Daarnaast ontwerpen wij het proces en voeren de praktische organisatie van G1000Burgerberaad uit.  Lees meer

Bekijk hier een deel van de projecten die we als stichting hebben gedaan. Ons team bestaat uit gedreven denkers en doeners die allemaal hun expertise inzetten voor meer zeggenschap voor de burger.

Delen van kennis en ervaring

G1000.nu heeft sinds 2013 ruim 30 burgerberaden georganiseerd door heel Nederland op wijk, dorps, gemeentelijk en provinciaal niveau. In de loop van de jaren hebben we geleerd wat de do’s en dont’s zijn van een goed proces en we blijven doorontwikkelen. Benieuwd naar onze geleerde lessen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Naast het procesontwerp en organiseren van burgerberaden, delen wij ook kennis in de Burgerberaad Academie .

Lees hier meer over het G1000 Burgerberaad. 

Een onafhankelijke organisatie

G1000.nu is een onafhankelijke organisatie. Dit betekent dat wij geen belang hebben in een bepaalde uitkomst van de G1000 burgerberaden die wij begeleiden. Het gaat ons om een goed proces en om burgerberaden met blijvende impact.

We zijn tien jaar geleden als burgers met de stichting gestart. We zijn niet verbonden aan de overheid, maar werken als gelijkwaardige partner samen met overheden en andere organisaties. Neem gerust contact met ons op als je als (overheids) organisatie of burger in jouw gemeente een burgerberaad wilt.

We hebben geen aandeelhouders en streven niet naar winst. Stichting G1000.nu is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft een Raad van Toezicht. 

Groot binnen- en buitenlandsnetwerk

G1000.nu werkt met diverse andere organisaties en professionals samen om de impact van burgerberaden te vergroten. We zijn mede-oprichter van het landelijk Netwerk Burgerberaad.

Ook zijn we lid van het internationale netwerk Democracy R&D dat wereldwijd burgerberaden verder brengt. 

Nieuws
Interview in Trouw

Interview in Trouw

Dagblad Trouw publiceerde deze week een interview met onze grondlegger, Harm van Dijk. Lees het artikel hier.

G1000Landbouw in Nieuwe Oogst

G1000Landbouw in Nieuwe Oogst

Nadat we vorige week een brief gestuurd hebben aan de woordvoerders Landbouw van de Tweede Kamer en de leden van de programmacommissies van alle...

ONS TEAM

Stichting G1000.nu is een zelfsturende organisatie en werkt vanuit Holacracy®. Dit betekent dat we met rollen werken en niet met functies. Ieder teamlid is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de betreffende rol. We hebben een vaste kern van medewerkers met daaromheen een flexibele schil van teamleden die wij op afroep in kunnen zetten.

Het team

Mirjam de Pagter

Leider Ankercirkel G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / zorgdrager voor het team

Het team

Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / kwartiermaker

Het team

Remco van der Stoep

Rollen: senior adviseur / projectcoördinator / procesontwikkelaar / redacteur

Het team

Joke ter Stege

Rollen: evenementorganisatie (productie) / social mediabeheer / deelnemerscommunicatie

Het team

Nico Vlaming

Rollen: planning / deelnemerscommunicatie / softwareontwikkeling

Het team

Anne van der Meer

Rollen: deelnemerscommunicatie / communicatie

Het team

Sanne Knol

Rollen: Adviseur / kwartiermaker / projectcoördinator

Het team

Wendy van Ulden

Rollen: facilitatorencoördinator / programmamaker / projectcoördinator

Het team

Aiske Taverne

Rol: evenementorganisatie (productie)

Mirjam de Pagter

Leider Ankercirkel G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / zorgdrager voor het team

Ik ben sinds 2014 verbonden aan de stichting. G1000 werkt zelfsturend op basis van Holacracy. Als leider van de ankercirkel hou ik het overzicht over de organisatie en ben ik centraal aanspreekpunt. Daarnaast vervul ik de rol van senior adviseur, wat betekent dat ik overheden en ander organisatie adviseer over burgerberaden. Tot slot ben ik moderator en verzorg ik de procesbegeleiding in de burgerberaden die wij uitvoeren. Wat mij drijft zijn de deelnemers en de verbinding die er tussen hen ontstaat. Ik ben iedere bijeenkomst weer geraakt door de positieve energie en de bereidheid om er samen uit te willen komen. Door in al ons werk de deelnemer als uitgangspunt te nemen zorgen we voor zoveel mogelijk zeggenschap voor de burger.

Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / kwartiermaker

Harm heeft in 2014 het eerste burgerberaad in Nederland georganiseerd en de G1000-methodiek ontwikkeld. 'Als buurtbemiddelaar raakte ik in 2003 gefascineerd door het vermogen van mensen om in één gesprek eigen opvattingen los te laten en samen met ‘de andere partij’ op zoek te gaan naar oplossingen. Dat inspireerde mij om met steeds grotere groepen op zoek te gaan om het samen weer eens te worden!’ Dat is het Burgerberaad G1000 geworden. Hoe mooi is het om met de Burgerberaad Academie de kennis en ervaring die ik in de afgelopen 20 jaar heb opgedaan nu te delen! En zo bij te dragen aan onze missie: ’Meer zeggenschap voor de burger!'

Remco van der Stoep

Rollen: senior adviseur / projectcoördinator / procesontwikkelaar / redacteur

Ik spreek graag met burgers en bestuurders over de meerwaarde van burgerberaden, en G1000-processen in het bijzonder. Ik zet me in voor de G1000Landbouw, waarvoor ik onder meer de ontwikkeling van het programma en de samenwerking met de Oversight Committee ondersteun.

Joke ter Stege

Rollen: evenementorganisatie (productie) / social mediabeheer / deelnemerscommunicatie

Nico Vlaming

Rollen: planning / deelnemerscommunicatie / softwareontwikkeling

Ik ben heel erg verheugd burgerberaden te mogen organiseren bij de G1000. De methode waarin dialoog centraal staat spreekt me erg aan omdat ik vertrouw op de verbindende werking daarvan. Binnen het team hou ik me bezig met deelnemerscommunicatie, administratie, en de planning.

Anne van der Meer

Rollen: deelnemerscommunicatie / communicatie

Het is de hoogste tijd dat de samenleving mee kan praten en mee kan beslissen over ingewikkelde onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat iedereen aan tafel kan zitten en gehoord wordt. Ook de mensen voor wie er drempels zijn om mee te praten. Voor de Stichting G1000.nu ondersteun ik het team met het onderhouden van contact met de deelnemers van diverse burgerberaden.

Sanne Knol

Rollen: Adviseur / kwartiermaker / projectcoördinator

Voor mij is het duidelijk dat we niet uit de huidige collectie aan crises komen, zonder hier als samenleving, met elkaar, over te praten. Burgerberaden bieden volgens mij een uitstekend instrument om dit te doen. Over allerlei thema’s die ons, burgers, raken. En het mooie is dat hierbij een brede afspiegeling van de samenleving mee kan doen en ieders inbreng van gelijke waarde is! Ik vind het dan ook heel waardevol dat ik vanuit G1000 mijn kennis en ervaring kan inzetten om dit mogelijk te maken.

Wendy van Ulden

Rollen: facilitatorencoördinator / programmamaker / projectcoördinator

Ik ben geboeid door samenwerking; tussen mensen, teams, afdelingen en ook binnen de samenleving. Ik zie het burgerberaad als een vernieuwende samenwerkingsvorm tussen burgers en overheden. Tijdens het burgerberaad worden moeilijke onderwerpen met respect voor elkaar besproken en daar komen ideeën uit voort. Het kan een vernieuwend idee zijn of een bestaand idee dat op deze manier wordt bevestigd. Maar wat er altijd gebeurt is dat we ons als burger laten horen en ons gehoord voelen en dat er energie en verbinding ontstaat. Als ik dat zie gebeuren, weet ik dat we samen veel verder komen dan alleen.

Aiske Taverne

Rol: evenementorganisatie (productie)

Burgerberaden kunnen wat mij betreft een oplossing vormen voor veel
dingen waar onze samenleving nu tegenaan loopt, zoals bijvoorbeeld
toenemende polarisatie en verminderd vertrouwen in de traditionele
politiek. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen burgers weer dichter
bij elkaar komen te staan en kunnen we onze democratie versterken!
Vanuit mijn sociologische achtergrond vind ik het heel erg interessant
en leuk om hieraan bij te dragen door bij G1000 mooie burgerberaden te
organiseren.

Contact

%

We horen graag van je!

Contact

Mirjam de Pagter

Leider Ankercirkel G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / zorgdrager voor het team

Contact

Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu | rollen: senior adviseur / moderator / procesontwikkelaar / kwartiermaker