G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp, onze stad onze provincie of ons land. Dit kan nu ook online. Neem contact op voor meer informatie!

ContactSteun de boer-burgerdialoog
Wat is een G1000 Burgerberaad?

Het G1000 Burgerberaad biedt een plek waar gelote burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp.

G1000.nu is een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk (burger)besluit te komen. G1000.nu is een stichting zonder winstoogmerk. 

Meer informatie

Wie neemt het initiatief?

Iedere partij kan het initiatief nemen tot een G1000 Burgerberaad; burgers, professionals en de overheid. Wij geloven in de kracht van het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Alleen het onderwerp staat vast. Verder is er geen agenda opgesteld. De deelnemers praten over wat ze belangrijk vinden.

Wat is het resultaat?

De G1000 bestaat uit een aantal stappen en resulteert in een Burgerbesluit rondom het gekozen onderwerp. Een besluit waarin staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan. Alle partijen die mee doen aan het traject verbinden zich van te voren aan de uitkomst.   Meer informatie

Het traject van het G1000 Burgerberaad

STAP 1: BURGERTOP

De G1000 gaat van start met een Burgertop. Een bijeenkomst van 1 dag waar 100 tot 1000 mensen bij elkaar komen en samen in gesprek gaan. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen rondom het gekozen onderwerp. Dit kan fysiek, maar ook in een online sessie via videobellen. 

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeenschap in het burgerforum. Iedere inwoner kan via dit forum reageren. Dat kan online zijn, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen;

HET BURGERBESLUIT

Onze droom

Onze droom is een samenleving waarin we samen bepalen wat we belangrijk vinden. Niet door één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan. Maar door regelmatig samen het gesprek aan te gaan, tot voorstellen te komen en samen een besluit te nemen. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid voor ons land, onze stad, dorp of wijk.

Zou jij ook een G1000 in jouw gemeente willen organiseren? Neem contact met ons op. Ook als je meer wilt weten over online besluitvorming. 

Nieuws
Handboek G1000

Handboek G1000

Het Handboek G1000 laat je kennismaken met de filosofie waarop Burgerberaad G1000 is gebaseerd, de waarden die we koesteren en de manier waarop wij...

Lees meer
Team
Harm van Dijk
Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu platform

M 06 839 95 171
E harm@g1000.nu

Mirjam de Pagter
Mirjam de Pagter

Adviseur en productiecoördinator

Lubbertus Brugge
Lubbertus Brugge

Audiovisueel Coördinator

Contact
Harm van Dijk
Harm van Dijk
M 06 839 95 171
harm@g1000.nu
Mirjam de Pagter
Mirjam de Pagter

M 06 2459 44 23
mirjam@g1000.nu

Nieuwsbrief?

6 + 11 =

Meer informatie over de stichting vind je hier. 

Share This