Stichting G1000.nu winnaar Brouwer Vertrouwensprijs 2021!

G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp, onze stad onze provincie of ons land.

ContactSteun de G1000Landbouw
Wat is een G1000 Burgerberaad?

Het G1000 Burgerberaad biedt een plek waar gelote burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken, doormiddel van dialoog, over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp.

G1000.nu is een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk (burger)besluit te komen. G1000.nu is een stichting zonder winstoogmerk.

Lees in deze download in één A4tje wat er nodig is voor een effectief Burgerberaad. 

Meer informatie

Waarom een G1000 Burgerberaad?

We maken ons zorgen over de manier waarop op dit moment maatschappelijk debatten worden gevoerd. De polarisatie neemt toe.  tegengestelde meningen worden uitvergroot en worden gevoed. Wij willen naar een gemeenschap waar alle meningen worden gehoord. Waar we samen verantwoordelijkheid nemen voor onze problemen en de oplossingen.

In een G1000 krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen we tot constructieve en bruikbare oplossingen.

Wij zien het  G1000 Burgerberaad als een aanvulling op ons bestaande politieke bestel om tot meer gedragen en overwogen oplossingen te komen. Van wat gaan ‘ze’ er aan doen naar wat gaan WE er aan doen.

Tijd voor een goed gesprek!

 

Wie neemt het initiatief?

Iedere partij kan het initiatief nemen tot een G1000 Burgerberaad; burgers, professionals en de overheid. Wij geloven in de kracht van het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Alleen het onderwerp staat vast. Verder is er geen agenda opgesteld. De deelnemers praten over wat ze belangrijk vinden.

Wat is het resultaat?

De G1000 bestaat uit een aantal stappen en resulteert concreet in een Burgerbesluit rondom het gekozen onderwerp. Een besluit waarin staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan. Alle partijen die mee doen aan het traject verbinden zich van te voren aan de uitkomst.

Een G1000 draagt bij gezamenlijk eigenaarschap en aan verbinding tussen de overheid en burgers en burgers onderling  Meer informatie

Het traject van het G1000 Burgerberaad

STAP 1: BURGERTOP

De G1000 gaat van start met een Burgertop. Een bijeenkomst van 1 dag waar 100 tot 1000 mensen bij elkaar komen en samen in gesprek gaan. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen rondom het gekozen onderwerp. Dit kan fysiek, maar ook in een online sessie via videobellen. 

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeenschap in het burgerforum. Iedere inwoner kan via dit forum reageren. Dat kan online zijn, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij verzamelen informatie over de onderwerpen, halen de reacties op en verwerken deze.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen;

HET BURGERBESLUIT

Meer weten?

Wil jij meer weten over de G1000? Download hier ons G1000Handboek. Wil je verder op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang maximaal 6 maal per jaar een bericht van ons in je inbox.

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en ontvang maximaal 6 maal per jaar onze nieuwsbrief!

Onze droom

Onze droom is een samenleving waarin we samen bepalen wat we belangrijk vinden. Niet door één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan. Maar door regelmatig samen het gesprek aan te gaan, tot voorstellen te komen en samen een besluit te nemen. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid voor ons land, onze stad, dorp of wijk.

Zou jij ook een G1000 in jouw gemeente willen organiseren? Neem contact met ons op. Ook als je meer wilt weten over online besluitvorming. 

Nieuws
De G1000Landbouw komt er aan!

De G1000Landbouw komt er aan!

In januari 2020 hebben we samen met een groep boeren en burgers het initiatief genomen voor een G1000 over de toekomst van de landbouw in Nederland....

Lees meer

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en ontvang maximaal 6 maal per jaar onze nieuwsbrief!

Stichting G1000.nu

Adviseurs

Mirjam de Pagter

Adviseur

Adviseurs

Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu

Contact

Nieuwsbrief?

2 + 12 =

Meer informatie over de stichting vind je hier.

Contact

Contact

Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu

Contact

Mirjam de Pagter

Adviseur

Share This