G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad

ContactMeer informatie G1000University 5 september 2019
Wat is een G1000?

G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp.

G1000.nu is een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk (burger)besluit te komen. Meer informatie

Platform G1000.nu
 …burgerinitiatief tot bevordering van de dialoog  in onze democratie…

Wie neemt het initiatief?
Iedere partij kan het initiatief nemen tot een G1000; burgers, professionals en de overheid. Wij geloven in de kracht van het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Alleen het onderwerp staat vast. Verder is er geen agenda opgesteld. De deelnemers praten over wat ze belangrijk vinden.
Wat is het resultaat?
De G1000 bestaat uit een aantal stappen en resulteert in een Burgerbesluit rondom het gekozen onderwerp. Een besluit waarin staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan. Meer informatie
Het traject
STAP 1: BURGERTOP

De G1000 gaat van start met een Burgertop. Een bijeenkomst van 1 dag waar 100 tot 1000 mensen bij elkaar komen en samen in gesprek gaan. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen rondom het gekozen onderwerp.

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeenschap in het burgerforum. Iedere inwoner kan via dit forum reageren. Dat kan online zijn, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen;

HET BURGERBESLUIT

Onze droom
Onze droom is een samenleving waarin we samen bepalen wat we belangrijk vinden. Niet door één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan. Maar door regelmatig samen het gesprek aan te gaan, tot voorstellen te komen en samen een besluit te nemen. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid voor ons land, onze stad, dorp of wijk.

Zou jij ook een G1000 in jouw gemeente willen organiseren? Neem contact met ons op.

Nieuws
Democracy R&D

Democracy R&D

In januari was G1000.nu aanwezig in Parijs bij alweer de 2e bijeenkomst van een nieuw, wereldwijd netwerk van organisaties en personen die op zoek zijn naar een nieuwe vorm van democratie met behulp van loting en deliberatie. Het netwerk is ontstaan naar aanleiding...

Ostbelgien als pilot voor democratische vernieuwing

Ostbelgien als pilot voor democratische vernieuwing

Foto: Beeld met kinderen in Malmedy, Mrs Brown, Pixabay België heeft een bijzondere bestuurlijke organisatie met vijf parlementen(1). Eén daarvan bestuurt de Deutschsprachiche Gemeinschaft, grofweg het gebied aan de oostgrens van België, de Oostkantons of Ostbelgien....

Team
Harm van Dijk
Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu platform

M 06 839 95 171
E harm@g1000.nu
Jerphaas Donner
Jerphaas Donner

Grondlegger G1000.nu platform

M 06 520 90 939
E jerphaas@g1000.nu
Mirjam de Pagter
Mirjam de Pagter

Productiecoördinator

Lubbertus Brugge
Lubbertus Brugge

Audiovisueel Coördinator

Contact
Harm van Dijk
Harm van Dijk
M 06 839 95 171
harm@g1000.nu
Jerphaas Donner
Jerphaas Donner
M 06 520 90 939
jerphaas@g1000.nu

Nieuwsbrief?

6 + 4 =

Share This