06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Vertrouwen & Transparantie in het hele proces van het Burgerberaad

Wij leveren advies, het procesontwerp en ondersteuning bij de praktische organisatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

Wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen in vogelvlucht

Stichting G1000 organiseert sinds 2014 G1000 Burgerberaden en G1000 Dialogen door heel Nederland. We doen dit in partnerschap met overheden en andere organisaties. In de loop van de jaren hebben we ons proces zorgvuldig doorontwikkeld. We zien daardoor dat de G1000 Burgerberaden steeds meer bijdragen aan verbeterde besluitvorming, herstel van vertrouwen en echte zeggenschap voor burgers. Wij bieden in verschillende fasen rondom het Burgerberaad ondersteuning. 

‘Het G1000 proces is een geoliede machine.’

Tjeerd van der Zwan

Burgemeester, Heerenveen

Onze expertise:

Advisering in het voortraject

Wij noemen het voortraject de kwartiermakersfase. We onderzoeken daarin samen met de initiatiefnemer of een Burgerberaad haalbaar is. We kunnen daarvoor verschillende instrumenten inzetten. Bijvoorbeeld:

  • Sessies met de gemeenteraad, college of andere sleutelfiguren in de samenleving.
  • Begeleiding van een een eventueel aangestelde kwartiermaker.
  • In een sessie samen met de gemeenteraad of organisatie helder krijgen welk vraagstuk nu het meest urgent is.

In de loop van de jaren hebben we goed in beeld wat de struikelblokken zijn en wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat het Burgerberaad ook blijvende impact heeft. Maar ook of het Burgerberaad wel het juiste middel is. Dit betekent ook dat we soms samen in deze fase tot de conclusie komen dat een Burgerberaad niet aan de orde is of een ander participatiemiddel beter.

Het procesontwerp en organisatie van het G1000 Burgerberaad

Daarbij werken we in cocreatie met de initiatiefnemer. Ook betrekken we, zodra het Burgerberaad is gestart, de deelnemers daarbij.

Ondersteuning in het natraject

Na de afronding van het Burgerberaad blijven wij nog een periode betrokken om de deelnemers en initiatiefnemer te begeleiden om ervoor te zorgen dat de uitkomsten ook op de juiste plek landen. Daarbij dragen we zo snel mogelijk het stokje over aan een afvaardiging van deelnemers, die als blijvend aanspreekpunt dienen voor iedereen die met de uitkomsten aan de slag wil.

Benieuwd waarom al vele gemeenten u voorgingen? Neem vrijblijvend contact met ons op en we denken graag met je mee!

Wat levert een Burgerberaad op? 

In een Burgerberaad worden gezamenlijke beslissingen gemaakt over een belangrijk onderwerp. We doen daarin als samenleving samen uitspraken over wat we belangrijk vinden rondom belangrijke onderwerpen. Maar dat niet alleen. In een Burgerberaad worden ook concrete oplossingen bedacht. In een Burgerberaad gaan we met elkaar in dialoog, niet in debat. Dit betekent dat we op zoek gaan naar wat we delen. Wanneer het proces goed is vormgegeven kom je in een burgerberaad voorbij de polarisatie. Het onderling vertrouwen groeit en er ontstaat meer begrip.

Een goed uitgevoerd G1000 Burgerberaad levert het volgende op:

  • Een gezamenlijke visie op de toekomst.
  • Input voor nieuw te ontwikkelen beleid.
  • Een groep actieve deelnemers die na afloop als aanspreekpunt dient voor iedereen die met de uitkomsten van het Burgerberaad aan de slag wil.
  • Een groep enthousiaste burgers die aan de slag gaat met de uitkomsten. Want voor een deel is de overheid misschien wel helemaal niet nodig om de uitkomsten te kunnen realiseren. 
  • Meer verbinding in de samenleving.
  • Meer onderling vertrouwen.

‘Een burgerberaad moeten we absoluut vaker doen.’

Tessa Beeloo

Statenlid, Provincie Zuid Holland

Weet je niet zeker of een Burgerberaad iets is voor jouw (overheids)organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en we denken graag met je mee! 

Stichting G1000 vernieuwt vertrouwen

Bouw jij mee?

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.