06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Eind 2019 klopte Ellen Maassen bij ons aan de deur met het idee om ‘iets te doen met deliberatie en boeren’. Getriggerd door de boerenprotesten aan de ene kant en protesten van de klimaatactivisten van XR aan de andere kant dacht zij: we moeten er toch ook samen uit kunnen komen? Met deze vraag kwam zij bij ons op de koffie. Of dit met deliberatie en een Burgerraad zou kunnen? We hebben haar alles verteld over de G1000 en hoe die volgens ons ingezet zou kunnen worden voor dit idee.

Nadat zij weg was begon het bij ons te borrelen. Zou dit dé mogelijkheid zijn voor een eerste nationale G1000? We besloten om voor het eerst sinds 2014 weer zelf het initiatief te nemen voor een G1000. Samen met Ellen hebben we een groep kwartiermakers bij elkaar gebracht die hun netwerk binnen de landbouw en de natuur mobiliseren voor dit initiatief. Toen ook Majella Schoonman, boerin op een melkveebedrijf in Brummen, zich als initiatiefnemer bij ons voegde, was ons kernteam compleet.

Intussen kunnen we rekenen op de steun van een steeds groeiende groep organisaties en ambassadeurs uit zowel de landbouwsector, de natuur, de wetenschap en het openbaar bestuur. En daar zijn we heel blij mee! Een brede coalitie van al deze partijen is essentieel om de ontstane polarisatie te doorbreken en om echt iets te kunnen veranderen voor de toekomst van de Landbouw!

Binnenkort hebben we een overleg met LNV over de vraag of zij ook als partner deel willen uitmaken van de BoerBurgerCoalitie. We weten dat het ministerie positief staat tegenover het initiatief, dus onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Als het lukt om de steun van het ministerie te verwerven gaan we in een hogere versnelling aan de slag met ‘kwartiermaken’: het uitwerken van gedetailleerde plannen, het binden van zoveel mogelijk partijen rond de landbouw en de natuur aan de BoerBurgerCoalitie en het verzamelen van voldoende financiën.

Stel je voor: volgend voorjaar, als de 1,5m.-beperking eindelijk voorbij is, 1.000 boeren en burgers met elkaar in gesprek in een grote tent op het Malieveld, de eerste nationale G1000. Hoe mooi zou dat zijn!

Vind je de Boerburgerdialoog ook een goed idee? Ga dan naar de website en meldt je aan. Als supporter of als ambassadeur. Je vindt hier alle boeren, burgers, bestuurders, en organisaties die ons al steunen. Naast support zijn we ook opzoek naar vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen. Ook dit kun je op de website aangeven.