06 24 59 44 23 info@g1000.nu

In Deventer werkt een groep initiatiefnemers aan een burgerberaad over het klimaat. Als aftrap hiervoor hebben we samen met hen een online G1000Café gehouden op 20 mei. Daar kwamen meer dan 50 geïnteresseerden samen voor een mini-burgerberaad, inclusief diverse lokale politici. 

Samen verkenden zij of een burgerberaad haalbaar en wenselijk zou zijn voor Deventer. Toen we alle trefwoorden uit de gesprekken samenbrachten, stond ‘enthousiasme’ bovenaan. Dus dat zegt genoeg. De politici in de bijeenkomst gaven aan zich te zullen inzetten om verdere politieke steun voor het Deventer burgerberaad te vergaren.

Sinds het G1000Café heeft de initiatiefgroep alweer meerdere digitale bijeenkomsten en keukentafelgesprekken georganiseerd om de koers te bepalen. De initiatiefgroep is nog steeds groeiende! Kom jij uit Deventer en zou je je graag aan willen sluiten bij de initiatiefgroep? Dat kan. Je kunt meedoen aan de eerstvolgende digitale bijeenkomst op donderdagavond 8 juli om 19.30 uur. Meld je aan via burgerberaaddeventer@gmail.com. Ook als je die avond niet kunt, maar in contact wilt komen met de initiatiefnemers, kun je een mailtje sturen.