06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft G1000.nu uitgenodigd om een G1000Zorg Zeeland te organiseren rond de vraag hoe moet de zorg in Zeeland er in de toekomst uitzien. De verwachting is dat de G1000Zorg in mei van dit jaar van start zal gaan. 500 Zeeuwen gaan dan met elkaar in dialoog over de toekomst van de zorg in Zeeland.

In december is een gecombineerd projectteam gevormd, dat onder leiding van G1000.nu van start is gegaan met de uitwerking van de plannen. Op dit moment worden alle dertien gemeenten actief uitgenodigd om zich als partner bij het initiatief aan te sluiten. Daarvoor worden onder andere inspiratiebijeenkomsten gehouden op diverse locaties in de provincie.

Initiatiefnemer van deze G1000 is de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). De ZZC bestaat uit ruim 30 partijen die gezamenlijk tot doel hebben de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. Om dat te realiseren roepen zij nu onder andere de denkkracht in van de hele Zeeuwse gemeenschap. Stichting G1000.nu organiseert als onafhankelijke partij dit burgerberaad.

Tot aan mei is er nog wel wat werk aan de winkel. Iedereen die iets met de uitkomst van het burgerberaad moet, wordt gevraagd zich aan te sluiten als partner bij de G1000Zorg Zeeland. Partners beloven de onafhankelijkheid van het initiatief te respecteren. Maar dat niet alleen. Ze beloven bovendien om de uitkomst serieus te nemen door deze uit te voeren, te laten landen in beleid, dan wel door publiekelijk te verantwoorden waarom er wordt afgeweken van de uitkomsten van het G1000 Burgerberaad. Onder leiding van G1000.nu is er een projectgroep samengesteld waaraan zowel mensen van de ZZC als Zorgbelang Zeeland meedoen.

In de tweede helft van februari houden we vier inspiratiebijeenkomsten voor politici, ambtenaren en sleutelfiguren uit het werkveld en de gemeenschap. Als het mogelijk is, gaan de bijeenkomsten fysiek plaatsvinden op vier locaties verspreid over de provincie. Daarna gaat de campagne van start, zodat zo veel mogelijk Zeeuwen weten dat ze kans maken om als ingelote inwoner een uitnodiging te krijgen om mee te doen aan de G1000Zorg Zeeland.

Meer informatie is vanaf begin februari te vinden op de G1000Zorg Zeeland-website, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt. Hou de website van G1000.nu in de gaten voor updates!

We hebben het erg gemist om grote groepen deelnemers bij elkaar te kunnen brengen voor dialoog en gezamenlijke besluitvorming. We kijken dan ook enorm uit naar dit proces. Zeker omdat het onderwerp – de toekomst van de zorg – zo belangrijk is voor iedereen. Een mooi vooruitzicht voor dit nieuwe jaar!