Foto: Burgemeester Rob Bats, links op de foto, neemt het Burgerbesluit G1000Steenwijkerland symbolisch in ontvangst

Zaterdag 7 april om 17.10 was het eerste G1000Burgerbesluit van Nederland over het thema energieneutraal een feit. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. Na ondertekening door alle leden van de burgerraad werd het besluit aangeboden aan de Burgemeester van Steenwijkerland Rob Bats. Hij zal het besluit binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad.

Beslispunten die in het Burgerbesluit zijn opgenomen betreffen praktische en onafhankelijke informatie voor bewoners en onderwijs. Dat via een energiewinkel, een energiebus, een website en een living lab waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Ook duurzaam transport heeft een plek in het besluit in de vorm van het stimuleren van minder en schoner verkeer in Steenwijkerland door meer fiets en ov, (elektrisch) deelautogebruik, een toereikende oplaadinfrastructuur en emissievrij personen- en goederenvervoer. Ten aanzien van wind en zon vraagt de Burgerraad om stimulerend en transparant gemeentelijk beleid waarbij lasten én lusten lokaal goed worden verdeeld. Ook vindt de Burgerraad dat aardwarmte en samenwerking op het gebied van biomassa voor het opwekken van gas, warmte of elektriciteit, compost en biogrondstof moet worden bevorderd. Maatregelen dichtbij huis en energiecoöperaties verdienen ondersteuning. Het stimuleren van aardgasvrije woningen, goedkope energieleningen en verduurzaming van monumenten completeren het besluit. De volledige tekst plus handtekeningen van de ondertekenaars wordt gepubliceerd op deze site.

Negen werkplaatsen van burgers en een ambtenaar hebben sinds 7 december 2017 aan de voorstellen gewerkt. De werkgroepen borduurden voort op de uitkomsten van de G1000Burgertop van 18 november 2017, waaraan 275 burgers, werkgevers, politici, ambtenaren en vrijdenkers hebben deelgenomen.

Loeki Langendoen woonachtig in De Pol en eigenaar van een energieneutrale groepsaccommodatie nam actief deel aan de werkplaats voeding. “Al die stappen en bijeenkomsten van de G1000 vroegen van mij als doener behoorlijk wat uithoudingsvermogen. Maar het is nodig om tot een goed voorstel te komen. Andere leden zijn handig in het formuleren en op de computer zetten. Samen hebben we het toch maar voor elkaar gekregen“. Helaas had het voorstel niet genoeg stemmen om in het besluit te worden opgenomen.

In zijn slotwoord sprak Burgemeester Bats, nu getooid met ambtsketting, zijn waardering uit voor iedereen die zich voor de G1000 heeft ingezet. Nadat hij het besluit in ontvangst had genomen beloofde hij het, naast aan de gemeenteraad, ook bij de college onderhandelaars onder de aandacht te brengen.

Alle inwoners van Steenwijkerland hebben de ontwikkeling van de voorstellen kunnen volgen via www.platform.G1000steenwijkerland.nl Ook zijn zij over de plannen geïnformeerd via het huis aan huisblad en lokale en regionale media.

In de ochtend van 7 april konden de werkplaatsen hun voorstellen presenteren aan 3 panels: Burgers, Experts en Politici. Vanuit die drie verschillende invalshoeken werden kritische vragen gesteld aan de werkplaatsen.

Aaltje van den Brink is werkzaam bij de gemeente Steenwijkerland en woonachtig in Wanneperveen. Zij was voorzitter van het expertpanel: “Als ik al die presentaties van de werkplaatsen zie ben ik ontzettend trots op Steenwijkerland. Er is bij burgers zoveel kennis en bereidheid om te werken aan een energieneutrale gemeente. Die is onder andere geoogst door de G1000.”

De G1000 heeft zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld van een éénmalige bijeenkomst tot een proces waarin burgers, bedrijven en ambtenaren samenwerken aan voorstellen rond een concrete vraag. Bij de G1000Enschede was dat in 2017 het thema Vuurwerk. In Steenwijkerland is gekozen voor een G1000 rond de vraag:”Hoe maken wij samen Steenwijkerland energieneutraal?”.

Het doel van een energieneutrale gemeente brengt veel gemeenten in een lastig parket. Om dat te bereiken zijn ingrijpende maatregelen nodig die ook nog eens de nodige weerstanden oproepen. De gemeente Steenwijkerland heeft besloten om die kwestie aan haar bevolking voor te leggen en gezamenlijk aan oplossingen te werken. Met de G1000Steenwijkerland en het daaruit voortgekomen Burgerbesluit is een eerste stap in die samenwerking gezet. Dat betekent niet dat er nog niks gebeurt in de gemeente. Steenwijkerland kent een aantal koploperbedrijven in de energietransitie met energieneutrale bedrijfspanden. Ook zijn het afgelopen jaar diverse coöperaties van bewoners opgericht waarvan er één al enkele boerderijdaken heeft vol gelegd met zonnepanelen.
Er wordt in de gemeente dus actief gewerkt aan de energietransitie. Met de G1000Steenwijkerland gaat die energietransitie hand in hand met versterking van de lokale democratie.

Share This