06 24 59 44 23 info@g1000.nu

In centrum De Wielewaal in Scheerwolde kwamen donderdag zo’n 70 Burgers samen om een vervolg te geven aan de G1000Steenwijkerland Energieneutraal. De bijeenkomst vormde de start van het Burgerforum. Het Burgerforum vindt plaats tussen de Burgertop op 18 november jongstleden, waarvoor 7000 burgers via loting werden uitgenodigd, en het Burgerbesluit. Dit Burgerbesluit wordt genomen op 7 april 2018. Het Burgerbesluit wordt genomen door mensen die eerder aan de Burgertop deelnamen. Bij de start van het Burgerforum formeren de deelnemers zelf de werkplaatsen. Zij clusteren alle ideeën uit de 33 voorstellen van de Burgertop. Die clusters vormen vervolgens de werkplaatsen.

Tijdens de introductie komen veel vragen uit de zaal. Wat gebeurt er met plannen die worden weggestemd? Kan er ook sprake zijn van een voorgekookte stemming bij het Burgerbesluit? Antwoord G1000: “Alle voorstellen kunnen worden aangenomen door de burgers. Het is niet zo dat 1 voorstel moet winnen”. Moet het Burgerbesluit niet eerst naar het College? Antwoord G1000:

“Dit is een proces van de burgers, dat leggen we rechtstreeks voor aan onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad”. Maar is het College dan wel akkoord met het proces? Antwoord G1000:”Tot vanavond had het college kunnen ingrijpen. Nu hebben we niemand meer nodig om onze mening te vormen en kunnen we onze plannen zelf voorleggen aan de raad. Het is echt niet nodig om eerst bij het college langs te gaan”.

Na de inleidende besprekingen volgt het stickeren van de ideeën uit de voorstellen van de G1000. Er hangen rond de 600 post’its met een idee erop. de deelnemers krijgen ieder 4 stickers om mee te stemmen. De post its zonder stickers worden op vellen geplakt die beschikbaar blijven voor de later op de avond te vormen werkplaatsen. De overgebleven ideeën worden vervolgens geclusterd door de deelnemers. Van de 11 clusters blijven er 9 over. Samen met de zaal worden ze voorzien van een titel: Dicht bij huis, Bewustwording, Nieuwe energie, Voeding, Duurzame mobiliteit, Informeren, Energiecoöperatie, (Gemeente)Beleid. Acht werkplaatsen hebben zich gevormd.

De groep Nieuwe energie splitst zich al tijdens de avond omdat de groep wel erg groot is. Er worden twee groepen gevormd.

Tijdens een rondje langs de werkplaatsen zegt de groep “Bewustwording”, Al jullie fantastische plannen hebben bewustwording nodig om een succes te worden. “Duurzame mobiliteit” gaat zich bezig houden met duurzaam vervoer, openbaar vervoer maar ook met glasvezel en aanverwante zaken. “Informatie” gaat vooraf aan bewustwording. We hebben ideeën verzameld die we verder gaan uitwerken. Zo gaan we aan de slag met de energiescan. “Voeding” gaat zich bezig houden met minder voedseltransport, scholen, bijen en alles wat met transport te maken heeft. “Dichtbij Huis” heeft gesproken over woningen energieneutraal, en een woning abonnement: De investering/lening in duurzame energie wordt terugbetaald via de bespaarde kosten. We willen de randvoorwaarden zo organiseren dat energiebesparing voor de eigen woning interessant wordt. De groep “Gemeentelijk beleid” wil duidelijkheid over de kaders waarbinnen de voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Ook vinden ze dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. “Alles wat we samen bedenken moet natuurlijk wel uitgevoerd worden.”De groep “Coöperatie” gaat inventariseren wat er al voor initiatieven zijn in samenwerken met de gemeente. “Nieuwe energie” was een vrij grote groep. Er is een splitsing gemaakt tussen “restenergie” en “nieuwe energie”. De technieken zijn bekend. “Maar hoe moeten we dat configureren om dat ook uitgevoerd te krijgen?”.  De groep “”Andere duurzame energie dan zon en wind” gaat op zoek naar kennis over besparing en hernieuwbare energie, als aardwarmte en biomassa. De groep gaat verkennen wat er mogelijk is in Steenwijkerland.