06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Zaterdag 28 mei 2019 kwam de Burgerraad voor de G1000Heerenveen bij elkaar in het Kei College in Heerenveen. Hoofdthema is de herinrichting van het centrum. Op basis van de G1000top van 9 februari 2019, hebben 10 groepen burgers plannen voor het centrum ontwikkeld. Die plannen werden zaterdag gepresenteerd aan drie panels, gemeenteraad, burgers en ondernemers en experts. Belangstellenden konden de panelpresentaties bezoeken. Zij werden uitgenodigd om ook hun vragen te stellen.

De 10 thema’s waar de burgers aan hebben gewerkt zijn:

  1. Faciliteiten
  2. Waterverbindend Heerenveen
  3. Ontmoetingen
  4. Cultuur
  5. Groen
  6. Toegankelijkheid
  7. Verkeer
  8. Activiteiten
  9. Verbinden
  10. Winkels

De panelpresentaties leiden tot uitgebreide gesprekken over het centrum van Heerenveen. Met behulp van kaarten, sfeerbeelden, 3d visualisaties en mondelinge toelichting op de plannen komen, inclusief uitgewerkte begroting, de ideeën tot leven. Er zijn volop vragen. In de panels zitten stedebouwkundigen, raadsleden, ondernemers en burgers.

De voorstellen geven antwoord op vragen als: Hoe kunnen inwoners met beperkingen zich veilig bewegen binnen het centrum, hoe lopen de fietsroutes, waar kun je je fiets of auto kwijt, wat doen we met vergeten hoekjes van het centrum ? Er zijn hele fietsroutes tot in detail uitgewerkt, obstakels zijn geïdentificeerd, en parkeergarages gepland. Historisch waterverbindend Heerenveen pleit voor de terugkeer van twee historische bruggen en een bevaarbaar centrum met verlaagde kades.

De werkgroep Ontmoetingen heeft heel concreet nagedacht over de inrichting van ontmoetingsplekken in het centrum onder het motto:”Nooit alleen in het hart van Heerenveen”. Zij combineren dit met de aanleg van groen. Dat sluit aan bij de voorstellen van de werkgroep groen. ‘Cultuur’, wil culturele activiteiten samenbrengen, onder andere met een groen cultuur park. Als alle inrichtingsplannen zijn gerealiseerd is het ook belangrijk om het centrum te verlevendigen met activiteiten, bijvoorbeeld door een openluchttheater en natuurlijk een winkelgebied met zo weinig mogelijk leegstand.

Bezoekers en panelleden zijn kritisch over begrotingen en op details van routes en geplande parkeerplaatsen. Mooi om te zien hoeveel kennis en kwaliteit er in de werkgroepen bijeen is gebracht. Ook de verbinding tussen de voorstellen is opvallend. Er wordt in de presentatie geregeld naar andere voorstellen verwezen. Het openluchttheater als ontmoetingsplek sluit aan bij de beleving van groen en de bevordering van cultuur.

Om 14.45 gaat de Burgerraad van start met 118 deelnemers. Burgemeester Tjeerd van der Zwan vraagt of er leden zijn die niet in Heerenveen wonen en of er leden zijn die niet bij de Burgertop in februari aanwezig waren. Dat is niet het geval. De Burgerraad wordt geïnstalleerd. Ieder lid heeft een stemkastje en kan voor of tegen stemmen. Ook bestaat er een mogelijkheid een stemverklaring voor of tegen te geven. Daar wordt een aantal malen gebruik van gemaakt.

De stemming gaat over in totaal 53 voorstellen. De grote meerderheid, 49 voorstellen, daarvan wordt aangenomen, 4 worden verworpen.

Deelnemers stemmen met een soort afstandsbediening en de uitslag is na enkele seconden te zien op het scherm.

Het is een behoorlijke lijst voorstellen maar de leden van de Burgerraad blijven geconcentreerd tot het eind. Sommige voorstellen halen een grote meerderheid anderen halen het met enkele stemmen verschil, een enkele keer sneuvelt een idee.

Voor 16.30 uur wordt het laatste voorstel in stemming gebracht: Het organiseren van 1 centrumoverleg tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente. Het wordt aangenomen met 102 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Na de stemming benoemt de Burgerraad uit haar midden een monitor groep die de opvolging van het besluit gaat volgen en zo nodig zal optreden. De groep krijgt met 96 stemmen voor en 2 stemmen tegen mandaat van de Burgerraad. Ook wordt nog besloten het Burgerbesluit over te dragen aan de burgemeester die het vervolgens aan de gemeenteraad zal aanbieden. 107 zijn voor en 4 zijn tegen. Voorstel aangenomen.

Het hele Burgerbesluit wordt nogmaals doorgenomen met de Burgerraad. Ieder lid krijgt gelegenheid om te ondertekenen. Het Burgerbesluit wordt aangenomen en met applaus bekrachtigd.

Nadat burgemeester Van der Zwan een groot compliment heeft gemaakt aan de deelnemers aan de G1000Heerenveen, zowel burgers als ambtenaren, en de organisatie, volgt de ondertekening door alle deelnemers.

Alle deelnemers komen naar voren en zetten hun handtekening op een tablet. Ze ‘checken eerst in’ met hun pas, hun naam verschijnt en ze zetten hun handtekening. Alle handtekeningen verschijnen vervolgens op het scherm.

Als laatste tekent de Burgemeester. Hij zal het besluit presenteren aan de gemeenteraad.

De Burgerraad eindigt met een groepsfoto. Er is veel waardering voor zowel de aanpak, de uitvoering als de deelname van alle actieve burgers en ambtenaren. Wordt vervolgd!