06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Met dank aan AT5 voor de impressie en Frans Lases voor de foto’s. Meer foto’s van de top op Burgertop Amsterdam.nl

In de Zuiderkerk vlakbij de Amsterdamse Nieuwmarkt staan 35 tafels met tien stoelen eromheen klaar voor de Amsterdamse Burgertop. Het prachtige weer trotserend schuiven zo’n 250 deelnemers aan om in dialoog ideeën te ontwikkelen rond de thema’s die ze zelf van te voren hebben aangedragen. De thema’s vormen een doorsnee van de problemen waar de gemiddelde Amsterdammer dagelijks mee geconfronteerd wordt: Te veel aan toeristen, fietsers, onbetaalbare woningen, festivalisering, maar ook, meer samenwerking, groen, speelplaatsen voor kinderen. In totaal zijn 35 thema’s gedefinieerd. Iedere deelnemer kiest een thema om de zaterdag aan te werken met negen andere stadgenoten. Na een ronde langs de verschillende delen van de stad die in de zaal vertegenwoordigd zijn vertellen Bart Cosijn en Yvette Jeuken waarom ze deze dag georganiseerd hebben. “We gaan de plannen niet bij de gemeenteraad over de schutting gooien. We gaan er zelf mee aan de slag”. Bart Cosijn wenst iedereen een heel goed gesprek. Locoburgemeester Laurens Ivens wenst de deelnemers een hele goede dag toe en waarschuwt vooral ook oog te hebben voor de financiële en juridische haalbaarheid van de plannen die vandaag gemaakt worden. Job Cohen, die de deelnemers kort toespreekt, relativeert de waarschuwing van de wethouder: “Het enthousiasme is vandaag minstens zo belangrijk. Dus let niet teveel op de juridische en financiële haalbaarheid van de plannen.“

Het programma volgt de route (10.35 – 12.30) verkennen, (13.30 – 15.00) oplossingen en plannen bedenken, (15.30– 17.00) oplossingen en plannen uitwerken. Daarna volgt de presentatie van de plannen en een borrel met muziek. Wisselen van tafel tussen de sessies mag, maar liever niet. Vragen die naar voren komen in de sessie verkenning zijn: ‘Hoe kunnen we het probleem van luchtvervuiling per ongeluk oplossen door het te verbinden met andere vraagstukken in de wijk’ en ‘Hoe zorg je dat actieve jongeren niet inactief worden?’ en “Hoe kunnen we als burger en overheid tot een grotere mate van zelfbestuur komen voor en door burgers?”. In de fase oplossingen en plannen bedenken wordt met geeltjes druk gebrainstormd. Zo liggen de tafels vol met ideeën, soms wel 50.

In de slotfase smeden de deelnemers hun ideeën samen tot meer concrete voorstellen die aan de zaal worden gepresenteerd en de dag wordt afgesloten met een borrel en muziek.

Amsterdammers uit alle delen van de stad hebben zich een dag lang samen in alle rust kunnen  buigen over wat hen bezig houdt. Een deelnemer zegt: “Wat een verademing om eens gewoon rustig te kunnen praten over de stad, zonder opgewonden gedoe”.

De organisatoren van de Burgertop bedanken alle deelnemers, sponsors en vrijwilligers en beloven de resultaten zo snel mogelijk op Burgertop-amsterdam.nl te publiceren.

Geciviliseerde wildplekplekkem em groene ambassadeurs voor Amsterdamse wijken #tafel13 #btop020 pic.twitter.com/d9gqHY4mDB

//