06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Het College van B&W van de gemeente Heusden (Noord-Brabant) heeft op 11 januari 2022 ingestemd met het voorstel om een G1000 Burgerberaad te organiseren. Het gaat om een burgerberaad op wijkniveau dat gehouden gaat worden in de Vlijmense wijk Vliedberg.

Eind 2021 hielden we al een G1000café voor politici en ambtenaren in Heusden. Daar werd duidelijk dat er in de gemeente veel enthousiasme is om samen met burgers te werken aan duurzaamheid. Nu heeft het gemeentebestuur daar dus groen licht voor gegeven, en is de G1000Vliedberg een stap dichterbij gekomen.

Wethouder Duurzaamheid Mart van der Poel zegt over de G1000Vliedberg: “Wij denken dat het Burgerberaad een goede aanvulling is om onze inwoners nog meer te betrekken bij en mee te laten denken over een toekomstbestendige ontwikkeling van hun wijk.”