06 24 59 44 23 info@g1000.nu

CDA, GB90 en Borne-Nu vormen samen het nieuwe college in Borne. Het college akkoord weerspiegelt op veel punten de uitkomsten van de G1000 die in 2017 is gehouden. 

In het coalitieakkoord zijn de voor Borne belangrijke thema’s infrastructuur en veiligheid opgenomen, omdat bij het opstellen van het raadakkoord hierover geen eensluidende opvatting bestond. De coalitiepartijen leggen met name prioriteit op duurzaamheid, spoorveiligheid en infrastructuur. Drie thema’s die ook hoog op de agenda van de G1000Borne stonden. Verder wil het college veel aandacht geven aan voorlichting, bewustwording, draagvlak, en participatie en is er aandacht voor vergroening en leefbaarheid.

Al met al is er veel aandacht voor de thema’s die de burgers bij hun G1000Borne burgertop en in de verder uitgewerkte voorstellen hebben benoemd. Een groot succes voor de organisatoren en mooi dat de nieuwe coalitie de resultaten van de G1000 zo heeft opgepakt.

Het nieuwe  Coalitieakkoord Borne 2018-2022 def. kunt u downloaden en vergelijken met de Rapportage Burgertop Borne .