06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Donderdagavond 7 juli was de tweede bijeenkomst van de G1000Rheden. Twaalf dagen eerder was het Burgerberaad met 400 deelnemers van start gegaan. Dat was de Burgertop. Daar hebben de deelnemers met elkaar bepaald welke onderwerpen er belangrijk zijn voor het klimaatneutraal maken van hun gemeente. Wie dat wilde, kon zich aanmelden voor het Burgerforum: een serie bijeenkomsten waarin de deelnemers in groepen die onderwerpen verder uitwerken. Dit was de eerste daarvan, de ‘kick-off’ van het Burgerforum.

In het Burgerforum vormen de deelnemers vormen Werkplaatsen – groepen die elk aan de slag gaan met een specifiek onderwerp. De Werkplaatsen werken het onderwerp verder uit, gaan op zoek naar kennis en inspiratie, en presenteren uiteindelijk een voorstel voor het Burgerakkoord. De voorstellen van de Werkplaatsen komen alleen in het Burgerakkoord als de meerderheid van (alle) deelnemers van de G1000Rheden ermee instemt.

Op 7 juli was er ruimte voor iedereen om op zoek te gaan naar een groep waar ze bij wilden, of om nieuwe groepen te vormen. Een halfuur lang was er gezellige chaos: deelnemers verzamelden rondom tafels, kozen een lokaal om in te werken, en kozen onderwerpen van de ‘waslijn’ om ook mee te nemen in hun groepswerk. Uiteindelijk verdeelde iedereen zich over een stuk of tien lokalen om daar met de eigen groep kennis te maken en te beginnen met het werken aan de gekozen onderwerpen.

Meer lezen over de G1000Rheden? Neem eens een kijkje op G1000Rheden.nl. Een korte video-impressie van de kick-off vind je hier.