In januari was G1000.nu aanwezig in Parijs bij alweer de 2e bijeenkomst van een nieuw, wereldwijd netwerk van organisaties en personen die op zoek zijn naar een nieuwe vorm van democratie met behulp van loting en deliberatie.

Het netwerk is ontstaan naar aanleiding van een ontmoeting in Straatsburg in november 2016. Dankzij een initiatief van New Democracy Foundation uit Australië en de vasthoudendheid en inspiratie van David Schecter uit de Verenigde Staten, waren afgelopen keer in Parijs 42 deelnemers aanwezig van 28 organisaties uit 15 landen wereldwijd, waaronder Japan, Australië, Brazilië, Verenigde Staten en Canada. En vanuit Europa deelnemers uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje, Portugal en Polen.

Het netwerk stelt zich tot doel om directe participatie en besluitvorming door burgers mogelijk te maken, hier vormen voor te ontwikkelen en deze in de praktijk toe te passen. Met dat doel werken de deelnemende organisaties samen, wisselen ervaringen uit en ontwikkelen gezamenlijke projecten. Zo heeft het netwerk bijgedragen aan het ontwerpen van het nieuwe burgerparlement in Duitstalig België, is er samengewerkt om de Burgerraad in Madrid mogelijk te maken en wordt nu onder leiding van New Democracy gewerkt aan een project van de Verenigde Naties om een handleiding voor deliberatie en Burgerraden te ontwikkelen. Dit gebeurd aan de hand van een aantal proef- projecten in ontwikkelingslanden.

Tussen de jaarlijkse bijeenkomsten worden regelmatig skype-calls georganiseerd rond gedeelde interesses. De jaarlijkse bijeenkomsten zijn een bron van inspiratie en het is een fijn idee om te weten dat we niet alleen in Nederland bezig zijn om te werken aan ’nieuwe democratie’, maar dat we dat wereldwijd doen met een groot aantal organisaties gezamenlijk.

Share This