06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Aan de vooravond van de G1000Uden heeft De Groene Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de G1000 onder de titel De Democratie als Tombola. Voor de goede orde: Ons platform is een platform en geen overkoepelende G1000 organisatie. We zijn een platform waarop iedereen die de dialoog in de democratie een warm hart toe draagt welkom is.