06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De zorg in Zeeland staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en het tekort aan personeel zorgen voor een toenemende druk op zorgverlening. De problemen kunnen de overheid en de organisaties niet op eigen kracht oplossen, daar is de hele samenleving bij nodig. Daarom heeft de Zeeuwse Zorgcoalitie het initiatief genomen om een Burgerberaad over de toekomst van de zorg in Zeeland te organiseren, de G1000Zeeland Zorg.

De zorg in Zeeland staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en het tekort aan personeel zorgen voor een toenemende druk op zorgverlening. De problemen kunnen de overheid en de organisaties niet op eigen kracht oplossen, daar is de hele samenleving bij nodig. Daarom heeft de Zeeuwse Zorgcoalitie* het initiatief genomen om een Burgerberaad over de toekomst van de zorg in Zeeland te organiseren, de G1000Zeeland Zorg. In de loop van 2022 gaan 500 gelote inwoners uit de hele provincie samen met professionals, ambtenaren en politici in gesprek over de zorg in de provincie en gaan zij werken aan concrete oplossingen. De uitkomsten vormen samen het Burgerakkoord Toekomst Zorg Zeeland. Dit akkoord wordt aangeboden aan de Zeeuwse Zorgcoalitie, andere betrokken partijen, de overheid en aan de burgers van Zeeland. Aan hen de taak om het Burgerakkoord uit te voeren, dan wel te laten landen in beleid.

We kijken er enorm naar uit dit proces in Zeeland te mogen begeleiden!

*De Zeeuwse Zorgcoalitie is vorig jaar opgericht door de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam. Samen met zorgverzekeraar CZ namen zij het initiatief om deze coalitie in Zeeland te vormen. Met de ambitie: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden. Inmiddels zijn ook Provincie Zeeland, Zeeuwse huisartsen, GGD, Juvent, Zeeland Onbeperkt, Witte Kruis en de Zeeuwse gemeenten aangehaakt bij de Zeeuwse Zorgcoalitie. Allemaal met het besef om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.