06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Komende zaterdag 11 november komen zo’n 115 burgers in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om het eerste burgerbesluit van Nederland te nemen. Dit besluit vormt de apotheose van G1000Enschede: een stadsbrede dialoog in de vorm van een G1000, die door het Platform G1000.nu samen met de gemeente is georganiseerd. Centrale vraag daarbij is ‘Hoe gaan wij als Enschedeërs in de toekomst om met vuurwerk. Het besluit zal aan het einde van de vergadering aangeboden worden aan de burgemeester met het verzoek om dit besluit uit te voeren.

De G1000Enschede begon op 10 juni met de Burgertop. 350 inwoners, politici, ambtenaren en experts spraken toen een dag lang over het onderwerp. Dat leidde tot een groslijst van ideeën. In het daaropvolgende Burgerforum hebben zo’n 50-60 deelnemers in een aantal werkplaatsen de ideeën uitgewerkt en samengevat tot 6 concrete voorstellen. De ontwikkeling van de voorstellen kon door Enschedeërs gevolgd worden op het digitale platform www. G1000Enschede.nl.

Het zijn deze voorstellen die zaterdag tijdens de Slotbijeenkomst gepresenteerd worden. In een plenaire vergadering van een kleine 100 inwoners van Enschede, die ook deelgenomen hebben aan de Burgertop van 10 juni, worden de voorstellen 1 voor 1 in stemming gebracht. De voorstellen die aangenomen worden door de vergadering gaan deel uit maken van het Burgerbesluit. Voorafgaand aan de plenaire vergadering worden alle voorstellen ’s ochtends gepresenteerd aan 3 verschillende panels: resp. burgers, politici en experts. Zij geven kritisch commentaar en voorstellen voor aanpassing. Zij doen dit ten overstaan van publiek, dat zich op deze manier kan informeren over de aard van de voorstellen.

’s Middags volgt onder leiding van burgemeester Onno van Veldhuizen de stemming over de voorstellen. De burgemeester heeft al laten weten dat hij voorstellen die juridisch haalbaar zijn, binnen de door de raad gestelde financiële kaders vallen en goed bevonden worden door de betrokken uitvoeringsdiensten, uit wil voeren. Wel zal hij voor een laatste check op deze punten het Burgerbesluit integraal voorleggen aan de raad, zodat deze zich er ook over uit kan spreken.

De voorstellen, die kunnen worden bekeken op de website www.G1000Enschede.nl zijn:

  • Jeugd Enschede: wij willen een spetterend Oud en Nieuw

  • Investeren in handhaving

  • Zwaarder sier(t)vuurwerk

  • Campagne Enschede vier Oud en Nieuw

  • Geen overlast maar vuurwerkvrije zones en een feest

  • Zelf verantwoordelijk voor een gezellig feest

Uit een enquete van dagblad Tubantia onder 4000 Enschedese burgers blijkt dat de voorstellen verbazingwekkend goed aansluiten bij de mening van de respondenten.

Het Platform G1000.nu streeft naar vernieuwing van de democratie door directe participatie van burgers. Centraal in haar aanpak staan de dialoog en loting. Geïnspireerd door een eerste initiatief in Belgie in 2011, o.a. door David Van Reybroeck heeft het Platform sinds 2014 22 Burgertoppen georganiseerd. Daarbij wordt volop geëxperimenteerd om deze nieuwe G1000-aanpak te combineren met het bestaande democratische stelsel. In Enschede lijkt dit nu bijzonder succesvol te gaan resulteren in een gezamenlijk genomen Burgerbesluit. Het is de eerste keer dat in Nederland dat burgers op deze manier via een gezamenlijk genomen besluit hun wensen ten aanzien van hun stad kenbaar maken.

Praktische gegevens:

De slotbijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot 15.45 uur en is in het Stadhuis, Langestraat 24, EnschedeInloop vanaf 9.30 uur.

Programma

09.30 – 10.00 uur Inloop

10.00 – 10.15 uur Welkom en introductie

10.15 – 12.40 uur Panelgesprekken

12.40 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 15.00 uur Plenaire vergadering

15.00 – 15.30 uur Schorsing

15.30 – 15.45 uur Presentatie Burgerbesluit

15.45 uur Feestelijke afsluiting

https://g1000nu.ning.com/nieuws/enschede-neemt-eerste-burgerbesluit-van-nederland