06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De Gentse professor Filip de Rynck, fileert de Belgische representatieve democratie. Met name het jaren slepende conflict rond de Ring (van Antwerpen) vraagt om vernieuwing. In een artikel voor De Morgen verwoordt hij zijn visie zoals alleen een vlaming dat kan:

“Ons model van representatieve politieke democratie is versleten. Collega Luc Huyse en schrijver David Van Reybrouck hebben dat eerder al haarfijn ontleed. De legitimiteit van verkiezingen als basis voor leiderschap is zwaar afgekalfd. Het vertrouwen in politieke partijen is historisch laag. Partijen hebben geen solide en stabiele achterban meer en geen sterke maatschappelijke organisaties achter zich. Ze zijn van de straat naar de staat weggegroeid en verworden tot vehikels voor verkiezingen. Alle systemen die op hiërarchie en representatie zijn gebaseerd, lijden aan dezelfde sclerose: vakbonden, kerken, grote ledenverenigingen, adviesraden. Meer horizontale, netwerkachtige vormen ontwikkelen zich in alle domeinen als dragers van maatschappelijke vernieuwing. En dan nog vooral op het politieke domein.”

Bedoelt hij met dat laatste wellicht ook de G1000?

Klik hier voor het hele verhaal.

Foto: Ringland