06 24 59 44 23 info@g1000.nu

 

Geerten Boogaard en Ank Michels (eindredactie) Job Cohen, Peer Smets, Harmen Binnema en Marloes Vlind

G1000, Ervaringen met Burgertoppen

Uitg: Boom bestuurskunde

Taal: Nederlands

ISBN: 978-94-6236-664-0 

ISBN (eb): 978-94-6274-518-6

De eerste burgertoppen in Nederland zijn gevolgd door wetenschappers die hun licht laten schijnen over diverse aspecten.