06 24 59 44 23 info@g1000.nu

G1000.nu maakt sinds augustus 2021 deel uit van het wereldwijde team dat de Global Assembly organiseert. Een burgerberaad op wereldniveau! De Global Assembly brengt, via het scherm, 100 gelote wereldburgers samen die met elkaar in dialoog gaan over de vraag hoe de mensheid de klimaat- en ecologische crisis op een eerlijke en effectieve manier te lijf kan gaan. Wanneer in november de wereldleiders in Glasgow bijeenkomen om zich in de COP26 – het klimaatberaad van de Verenigde Naties – over datzelfde vraagstuk te buigen, brengt de Global Assembly de stem van gewone burgers van over de hele wereld naar voren; een stem die tot nu toe nog nauwelijks gehoord is bij internationale klimaatonderhandelingen.

Figuur 1 Wereldwijde Locatie Loterij – gebaseerd op NASA datasets over de menselijk populatie dichtheid zijn er
100 punten geselecteerd waar deelnemers worden uitgenodigd en vanuit lokale ‘Community Hosts’ deelnemen aan de Core Assembly. (https://globalassembly.org/sortition)

Als partner van de Global Assembly heeft G1000.nu de rol van Cluster Facilitator op zich genomen. Daarvoor coördineren we voor negen van de 100 willekeurig gekozen locaties van de Global Assembly de werving en ondersteuning van lokale organisaties die elk de deelname van één lokaal geworven burger mogelijk maken. De locaties van ons cluster bevinden zich in België, Duitsland, Italië, Turkije, Polen, Oekraïne, Rusland (2 locaties) en Ethiopië. Het werven doen we met behulp van ons eigen internationale netwerk en de contacten van collega-organisaties in de ‘Community of Practice’ van de Global Assembly. We contacteren allerhande lokaal werkende organisaties, zoeken naar mogelijke matches voor elke locatie, om uiteindelijk de geschiktste club als lokale gastorganisatie aan te wijzen. In het vervolg ondersteunen we die organisaties bij het rekruteren van burgerdeelnemers en het voorbereiden van Global Assembly-activiteiten vanuit hun locatie.

Figuur 2 Cluster meeting met Remco

We zijn ook Lab Partner van de Global Assembly en dat werk zit er bijna op. We hebben daarvoor in Nederland een willekeurige burger geworven, op straat, die samen met ons de digitale infrastructuur van de Global Assembly heeft helpen testen. Berry, onze deelnemer, heeft in twee sessies deelgenomen aan begeleide gesprekken over onze gedeelde toekomst. Hij ging in deze sessies in dialoog met burgers uit Polen, Soedan, Brazilië en de Verenigde Staten. Het doel van de gesprekken was om het samenwerken via het scherm zo plezierig en efficiënt mogelijk te maken voor wanneer de Global Assembly-deelnemers met hun deliberaties beginnen. Dankzij Berry en zijn internationale gespreksgenoten hebben we nu een goed beeld van hoe we de digitale dialoog kunnen faciliteren en hoe we het vertalen organiseren. Bovendien hebben we mogen meemaken dat burgers zelfs digitaal en via vertalers een gevoel van gemeenschap konden creëren.


Figuur 3 Lab meeting met Berry en Joke

We staan aan het begin van een geweldig spannende en uitdagende ontwikkeling waarbij het instrument burgerberaad zich aan het ontvouwen is op het wereldtoneel. Met veel plezier en energie werken wij mee aan het opbouwen van een nieuwe infrastructuur voor besluitvorming op wereldniveau. Hou onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen, updates en gerelateerde activiteiten van G1000.nu bij de Global Assembly. Neem contact op met Remco van der Stoep (remco@g1000.nu) of Joke ter Stege (joke@g1000.nu) als je meer wilt weten, of als je ons dit werk wilt ondersteunen.