06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De nieuwste G1000 gaat plaats vinden in Heerenveen en gaat over de ontwikkeling van plannen voor het centrum. De nieuwe raad wil dat doen samen met burgers uit de hele gemeenschap. Dus niet alleen met centrumbewoners of ondernemers. Na de verkiezingen heeft de raad van Heerenveen besloten dat zij een aantal beleidsonderwerpen zelf in gaat vullen. Eén van die onderwerpen is vitalisering van de centra in de gemeente. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een raadsakkoord. Een commissie uit de raad is nu bezig om dit akkoord in te vullen met concrete projecten.
link naar raadsakkoord 

G1000.nu gaat als partner van de raad van Heerenveen en met ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat de G1000Heerenveen organiseren. Naar verwachting zullen ca. 320 Heerenveners op de komende Burgertop (9 februari 2019) zich uitspreken over wat zij belangrijk vinden voor hun centrum. Vervolgens gaan zij de ideeën van de top uitwerken in concrete plannen. Ze maken daarbij gebruik van inspiratoren, een expertpanel en gaan aansprekende voorbeelden bekijken. Uit de plannen wordt eind mei volgend jaar een definitieve keuze gemaakt door de Burgerraad. De gekozen plannen worden vervolgens in de vorm van een Burgerbesluit aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek om die vast te stellen. Daarmee worden de bouwstenen aangereikt voor de nieuwe centrumvisie.

Interessant aan de G1000Heerenveen is dat deze aanpak één op één bruikbaar is in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De noodzakelijke participatie c.f. deze wet wordt integraal door de G1000 ingevuld.