06 24 59 44 23 info@g1000.nu

In januari 2020 hebben we samen met een groep boeren en burgers het initiatief genomen voor een G1000 over de toekomst van de landbouw in Nederland. Toen de trekkers voor de zoveelste keer met zwaailichten op over de snelwegen reden, werd het ons te machtig: ‘Hoogste tijd voor een goed gesprek over de Landbouw!’

We zijn sinds die tijd bezig om stap voor stap een coalitie te bouwen van partners uit de landbouw en de natuur- en milieuhoek die zo’n G1000 ook een goed idee vinden. Doel is om zoveel mogelijk organisaties te overtuigen om lid te worden van de BoerBurgerCoalitie en de resultaten van de G1000 serieus te nemen.

Met de organisatie van de G1000Landbouw en de opzet van de BoerBurgerCoalitie verwachten we de polarisatie te kunnen doorbreken en zo een stevig fundament te kunnen leggen voor een nieuw Landbouwakkoord. Het brede draagvlak waarop een resultaat van een G1000 op kan rekenen zorgt voor de broodnodige ruimte voor de sector om succesvol te ondernemen binnen door de gehele gemeenschap geaccepteerde grenzen.

De toekenning van de Brouwer Vertrouwensprijs komt wat dat betreft op een belangrijk moment. De erkenning vanuit de onverdachte hoek van de KMHW als een daadwerkelijk effectief instrument zal naar verwachting ook partijen die nu nog aarzelen over de streep trekken om zich bij de BoerBurgerCoalitie aan te sluiten.

Op 13 januari jl. hebben wij de Vaste Kamercommissie Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit benaderd met de vraag of wij onze plannen mogen komen presenteren. Wij hopen dat ons verzoek gehonoreerd wordt, zodat wij ook rechtstreeks met de politiek kunnen overleggen over ons initiatief en met hen af kunnen stemmen hoe wij hier een succes van kunnen maken.

Binnenkort zullen wij uitgebreid berichten over onze plannen. Hou daarvoor de website www.G1000Landbouw.nl in de gaten!