06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De G1000Rheden zit erop! Het Burgerberaad in de Gelderse gemeente Rheden ging afgelopen juni van start met de Burgertop waar 400 deelnemers met elkaar bepaalden wat de belangrijkste onderwerpen waren rond de vraag: Hoe wordt Rheden voor 2040 CO2-neutraal. Op 12 november stemde de Burgerraad over de voorstellen die de deelnemers met elkaar ontwikkelden. Het resultaat: Het Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal. De deelnemers hebben het Burgerakkoord aangeboden aan burgemeester Carol van Eert.

Op zaterdag 12 november kwamen er 210 burgers naar de Ontmoetingskerk in Dieren om samen het Burgerberaad G1000Rheden af te sluiten. Tien groepen deelnemers – Werkplaatsen – die in de voorafgaande maanden een onderwerp hadden uitgewerkt, presenteerden hun voorstellen. Er waren panels van burgers, experts en politici die daarover vragen stelden. Zo kon iedereen alle voorstellen nog eens grondig bekijken en met elkaar doorspreken, voordat het tijd was voor de stemming.

Stemmen over beslispunten

Iedereen die had meegedaan aan de Burgertop op 25 juni 2022 had stemrecht bij de Burgerraad. Uiteindelijk deden ruim 150 deelnemers mee aan de stemming. Eén voor één kwamen de voorstellen van de Werkplaatsen voorbij, opgedeeld in meerdere beslispunten. Als een meerderheid van deelnemers vóór een beslispunt stemde, dan kwam het in het Burgerakkoord. Er waren 48 beslispunten, daarvan zijn er 38 door de deelnemers overgenomen in het Burgerakkoord.

Het Burgerakkoord

In het Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal staan onder meer voorstellen over het stimuleren van duurzame keuzes voor burgers, bedrijven én overheid, het vergroenen van de dorpen en het buitengebied, en het opwekken en besparen van energie binnen de gemeente. Benieuwd wat er precies in het Burgerakkoord is gekomen? Je kunt het hier lezen.

Deelnemers ondertekenen het Burgerakkoord

Meteen na de stemming hebben de deelnemers het Burgerakkoord aangeboden aan de burgemeester van Rheden en aan de andere partners van het Burgerberaad. De burgemeester heeft toegezegd het Burgerakkoord op korte termijn in de gemeenteraad te laten bespreken.

Deelnemers blijven betrokken

Om te zorgen dat de deelnemers van de G1000Rheden kunnen blijven meepraten over wat er gebeurt met het Burgerakkoord is er een Monitor/Klankbordgroep gevormd. Een brede groep van deelnemers heeft zich daarvoor aangemeld. Zij gaan samen namens alle deelnemers van de G1000Rheden de opvolging monitoren van het Burgerakkoord. Ook dienen zij als klankbord voor iedereen die iets met de uitkomst wil doen. Zij zullen dit doen door bijvoorbeeld in dialoog te gaan met de gemeente en andere partners.

Veel meer over de G1000Rheden lees je op de website van het Burgerberaad: www.g1000rheden.nl.