06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op zaterdag 18 november vond in de gemeente Steenwijkerland een G1000Burgertop plaats over de vraag: “Hoe worden we energieneutraal?” 255 deelnemers zijn ingegaan op de uitnodiging die was gestuurd naar 7000 burgers op basis van loting.  De gemeente Steenwijkerland wil samen met haar bewoners bepalen hoe “energieneutraal” in de komende jaren bereikt kan worden. Daartoe heeft ze samenwerking gezocht met het platform G1000.nu. De Burgertop van zaterdag is het startpunt van een proces richting een “Burgerbesluit” dat in april 2018 genomen gaat worden. Op 7 december 2017 is er een vervolgbijeenkomst die de start vormt van het “Burgerforum”. Deelnemers aan de burgertop kunnen aangeven dat ze verder willen met het uitwerken van de voorstellen. Tijdens het Burgerforum gaan “werkplaatsen” aan de slag met de ideeën die voortkomen uit de Burgertop. De ontwikkeling van de voorstellen kan worden gevolgd en becommentarieerd via een digitaal platform.  In April wordt weer een dag gehouden waarop de uiteindelijke voorstellen worden gepresenteerd aan drie panels, burgers, politici en experts. Na de presentaties wordt een stemming gehouden waaraan alle deelnemers van de Burgertop mee kunnen doen. Het resultaat van die dag is een “Burgerbesluit” dat aan de Burgemeester wordt aangeboden.De resultaten kunnen worden bekeken opwww.g1000steenwijkerland.nl

De eerste vraag van de Burgertop was: “Waarom is Energieneutraliteit belangrijk voor Steenwijkerland?” Dat leverde onder anderen de woorden Toekomst, onafhankelijkheid en bewustwording op.

De volgende ronde van de dialoogtafels van vier personen rond de vraag “Wat moet er gebeuren om Steenwijkerland energieneutraal te maken?” levert als belangrijkste woorden Bewustwording en Samenwerking op.

Voor de laatste dialoogronde rond de vraag: “Wat kun/wil je daaraan bijdragen?”  worden als belangrijkste woorden Investeren en Besparen gekozen. De totale verzameling van woorden geeft het volgende beeld:

Waarna in overleg met de zaal de volgende agenda voor het middagprogramma wordt overeengekomen.

De deelnemers hebben een plaats gekozen aan één van de tafels met acht personen. Samen gaan ze aan de slag om een voorstel te maken rond het door hen gekozen thema. Eerst vertelt iedere deelnemer wat hij of zij belangrijk vindt op het gekozen thema. De groep maakt vervolgens een titel waaraan men verder gaat werken met een korte introductie. Dan kan iedereen even de benen strekken om bij de buren te kijken, Vervolgens maakt iedere groep een presentatie.

Na de eerste ronde waarin de deelnemers hun ideeën aan elkaar hebben voorgelegd verschijnen de eerste  titels met korte uitleg op de schermen.

De groepen leggen in ronde drie van het middagprogramma de laatste hand aan hun presentatie:

Als de presentaties klaar zijn wordt de zaal leeggemaakt en kan er worden gestemd. Daarbij bekijken de deelnemers elkaars presentaties.

De stemming levert de volgende top 10 op met op nummer 1 “Coöperatie Energiek Steenwijkerland”.