06 24 59 44 23 info@g1000.nu

10 september was onze jaarlijkse G1000University, een bijeenkomst van voor en door ons netwerk van geïnteresseerden in en betrokkenen bij de G1000. Dit jaar stonden de eerste ervaringen met het Burgerbesluit centraal. Vooraf was al duidelijk dat er wat te vieren was: de ambitie om de politieke agenda en besluitvorming rechtstreeks te beïnvloeden met een G1000 is vorig jaar meer dan waar gemaakt!
link naar de reader

Zo’n 60 deelnemers verzamelden zich in de Witte Vlinder, onze eigen locatie! Na een indrukwekkende film met interviews van deelnemers aan de Ierse Burgerraad over abortus, konden de deelnemers kiezen uit 2×3 workshops. Organisatoren, deelnemers en wetenschappers van de 3 G1000-en presenteerden zich elk in een eigen workshop. De ervaringen en resultaten werden daar kritisch tegen het licht gehouden. De burgemeester van Borne hield een gloedvol betoog over de impact die de G1000 gehad heeft op het coalitieakkoord. Een ambtenaar en deelnemer van Steenwijkerland gaven een inkijkje hoe de G1000 een politieke impasse doorbrak bij het kiezen voor inzet van zon- en wind in Steenwijkerland. De gemeente Enschede deelde haar aanpak bij het terugbrengen van vuurwerkoverlast: van een landelijke koppositie in de overlast-ranking naar een plek in de middenmoot. En de gemeente Heerenveen gaf bij monde van een raadslid en raadsadviseur een toelichting op hun keuze voor een raadsakkoord en de invulling ervan. Er was een workshop van 2 Nederlandse wetenschappers die beiden de G1000 tot onderwerp van hun onderzoek gemaakt hebben en in hun workshop vooral het aspect van de G1000 als ‘learning community’ benadrukten.

De deelnemers konden zich verder verdiepen in de Burgerraad in Ierland, want naast de journalist Patrick Chalmers was ook David Farrell, de lead researcher van de Irish Citizens Assembly aanwezig. Hij deelde de ervaringen en inzichten uit Ierland.

De middag werd afgesloten met een plenaire discussie met een drietal panels en twee jonge wetenschappers uit het publiek. Daarbij passeerde een aantal onderwerpen de revue: hoe betrekken we meer jongeren, heeft het zin om te werken met een vergoeding om groepen die nu niet deelnemen te betrekken, hoe zit het eigenlijk met de legitimiteit van het Burgerbesluit, waarom speelt de G1000 zich voornamelijk in het oosten van het land af. Kortom, tot het laatste moment, ook onder de afsluitende borrel, werden kennis en ervaringen uitgewisseld door de deelnemers, die enthousiast en geïnspireerd naar huis terug keerden.