06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op zaterdag 16 juli 2022 was het al vroeg druk bij buurthuis De Mand in de Vlijmense wijk Vliedberg. De deelnemers van de G1000Vliedberg kwamen hier nog één keer bij elkaar om samen het Burgerberaad af te ronden. Het was een belangrijke bijeenkomst, want de deelnemers gingen stemmen over de voorstellen voor een duurzame toekomst voor de wijk. Daarmee bepalen ze samen het resultaat van de G1000Vliedberg. Maar eerst was er tijd om al die voorstellen eens goed te bekijken.

Er waren in de loop van de G1000Vliedberg 7 groepen deelnemers ontstaan, die elk een voorstel aan het maken waren rond een onderwerp, bijvoorbeeld afval, jeugd, of vergroening. We noemen die groepen Werkplaatsen. Op 16 juli was er van elke Werkplaats een korte presentatie, waarin de deelnemers uitlegden wat hun voorstellen voor de wijk waren, en waarom dat belangrijk was.

De Werkplaatsen hadden veel tijd gestoken in hun voorstellen en hun presentaties, dat was goed te merken. De deelnemers in de zaal hadden bij elke presentatie allerlei vragen. Soms volgde er dan een verduidelijking van de Werkplaats, soms een stevige discussie door de hele zaal. Het was te merken dat het echt ergens om ging.

Na de lunch was het tijd om te stemmen. Er was een zogenoemd ‘presidium’ dat de Burgerraad voorzat. Wethouder Jeroen van den Bosch van de gemeente Heusden was de voorzitter. Van elk voorstel bracht hij de verschillende onderdelen – beslispunten – één voor één ter stemming. Het waren er 33 in totaal. Daarvan zijn er door de Burgerraad 30 aangenomen en drie verworpen.

Het Burgerakkoord kon nu worden vastgesteld. De 30 beslispunten uit de voorstellen die een meerderheid van stemmen vóór kregen vormen het Burgerakkoord. Dat werd toen symbolisch aangeboden aan de partners van de G1000Vliedberg. Alle aanwezige deelnemers hebben er hun handtekening onder gezet.

Terwijl sommige deelnemers al op weg waren naar buiten, de zonnige zaterdagmiddag tegemoet, had de wethouder nog een fijn nieuwtje om te delen. De gemeente Heusden heeft 10 duizend euro klaargezet voor het uitvoeren van het Burgerberaad. De Initiatievengroep, die deelnemers van de G1000Vliedberg zelf gaan vormen, gaat bepalen hoe dat geld wordt ingezet voor de duurzame toekomst van de wijk Vliedberg. In september 2022 komt die groep voor het eerst bij elkaar om het daarover te hebben.