06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Donderdagavond 18 december is in de late avond het resultaat van de G1000Enschede, het Burgerbesluit van 7 november, bekrachtigd door de gemeenteraad. Het Burgerbesluit is een nieuw onderdeel van het G1000 proces dat in Enschede begon met een Burgertop, waarna werkplaatsen aan het werk gingen tijdens het Burgerforum. Het resultaat waren zes voorstellen over hoe Enschede om zou kunnen gaan met vuurwerk. Van die voorstellen zijn er uiteindelijk drie aangenomen door 75 deelnemers aan de Burgertop.

Het Burgerbesluit is donderdag 18 december voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft met 33 stemmen voor en 4 tegen het voorstel aangenomen. Burgerbelangen stemde tegen. Van den Berg van Burgerbelangen noemde drie bezwaren: Ongelukkig thema, te weinig draagvlak en voorlichting op scholen is voor dit jaar moeilijk uitvoerbaar. Het proces van de G1000 was perfect maar Burgerbelangen vindt het thema niet goed. Mevrouw Koc van het CDA steunt het voorstel als leerzaam experiment, hoewel zij ook haar vragen heeft bij de representativiteit. Het CDA heeft moeite met de term Burgerbesluit omdat je daarmee de Raad voor het blok zet. SP steunt de voorstellen en kijkt uit naar de uitkomsten, en ziet het als het begin en niet het einde van het proces. Kreeft van de VVD juicht meer directe democratie toe en ziet veel in het elkaar meer aanspreken van bewoners. Braber van D66 is tevreden over het proces en is blij dat gezocht is naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Dit verdient opvolging!

De gehele besluitvorming kan worden bekeken op onderstaande video: