06 24 59 44 23 info@g1000.nu

In een interview met De staat van de democratie betoont Gerdi Verbeet andermaal haar enthousiasme voor de G1000. Tevens geeft ze aan dat het er nbiet te makkelijk over deliberatie moet  worden gedacht.: ‘.. in Amersfoort is een agenda gevormd, en nu moeten er groepen worden gevormd om die agenda uit te voeren. Ja, je moet het wel serieus nemen. Het is niet makkelijk. Het vraagt veel investering en het afbreukrisico is groot. Je moet er niet onvoorbereid aan beginnen.’

Klik hier voor het hele artikel.