06 24 59 44 23 info@g1000.nu

GA HIER NAAR HET ARTIKEL OVER LOTING

De Friese Dorpentop op 5 november met ruim 500 Friezen was een boeiende en levendige bijeenkomst die ruim 50 voorstellen heeft opgeleverd voor verbetering van het Friese platteland. Er is een top 7 gekozen om mee verder te gaan. Op 26 november gaan ruim 80 deelnemers van de Friese Dorpentop aan de slag om de voorstellen verder vorm te geven.

Ons democratisch systeem is de afgelopen honderd jaar nagenoeg hetzelfde gebleven en dat verandert ook niet na de 1e Friese Dorpentop. Deze verandering vraagt om een beweging waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe relatie tussen burgers, ondernemers, overheid en politiek. Een relatie die uitgaat van meer gelijkwaardigheid en samenwerking. Samenwerking bijvoorbeeld aan de zeven voorstellen die uit de Friese Dorpentop gekozen zijn door de deelnemers.

Want er zijn mooie resultaten gekomen uit de Friese Dorpentop. Naast het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid tijdens de dag zijn er ruim 50 voorstellen gemaakt om verbeteringen door te voeren op het Friese Platteland waar nu dus een vervolg voor is geplant.

Op 26 november as. start dit vervolg door een bijeenkomst waarbij de eerste stap gezet wordt naar een concrete uitwerking. Weer een spannend moment want hoe gaan we verder? En wat hebben we nodig om te bereiken wat we willen? Dit is geen traject wat in beton gegoten is maar dit wordt door de deelnemers zelf met elkaar gevormd.

Eigenaarschap bij de burgers en het heft in eigen hand. Dit is de basis voor de uitwerking. Maar er wordt natuurlijk ook partnerschap gezocht bij de overheid, politici, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Want we hebben een wederzijds belang bij namelijk een vitaal en leefbaar platteland. De partners trekken met elkaar op om de voorstellen te realiseren, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

En zo gaan we het evenement van de Friese Dorpentop omvormen naar een beweging voor nieuwe samenwerking en democratie.

En in 2018? Dan is er misschien wel de volgende Friese Dorpentop of een Friese Burgertop!