06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Een groep burgers vindt het de hoogste tijd vinden om met elkaar en met Nederland een gesprek te voeren over de toekomst van de Europese Unie. ’Europa, wat willen we daar eigenlijk mee?’ is het motto. Onder die noemer zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om een nationale G1000 over Europa te organiseren.

De initiatiefnemers hebben elkaar gevonden naar aanleiding van de open brief die David Van Reybrouck vorig jaar oktober aan Juncker stuurde (waar tot nu toe nog geen antwoord op gekomen is).  Zie het artikel in de correspondent.   De open brief was aanleiding voor een open discussie via internet, totdat één van de deelnemers voorstelde om ook eens bij elkaar te gaan zitten en te kijken wat er concreet gedaan kan worden.

Op 9 maart waren zij bij de G1000Schiedam om kennis te maken met de werkwijze van de G1000 en de reacties waren unaniem positief. In de komende periode is de initiatiefgroep druk bezig met het uitwerken de ideeën. Verder zullen zij contact leggen met potentiële partners die kunnen helpen om de organisatie van zo’n G1000Europa mogelijk te maken. Mocht je met jouw organisatie een bijdrage willen leveren, of zelf als vrijwilliger, meld je dan bij aan: info@G1000Europa.nl. Informatie vind je via het G1000Platform.