06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Eén van de uitgangspunten die wij tot nu toe hanteerden bij de organisatie van een G1000 was dat het moest gaan om een initiatief van burgers. Weliswaar in samenwerking met de overheid en werkgevers, maar de regie ligt bij burgerinitiatiefnemers. Om te voorkomen dat een G1000 gebruikt wordt om de agenda van de wethouder te legitimeren en om ervoor te zorgen dat voor burgers de integriteit van de G1000 niet ter discussie staat. In de afgelopen paar jaar hebben we om die reden enkele voorstellen afgewezen.

Drie jaar na het formuleren van dit uitgangspunt  komen we daar op terug. We zien dat het organiseren van een G1000 voor burgers een ’hell of a job’ is en dat de verwerking van de resultaten door de lokale overheid veel te wensen over laat. Vandaar dat wij dit voorjaar besloten hebben om onze uitgangspunten aan te passen en in te gaan op de vragen van de Gemeentes Bronckhorst en Diemen om samen met hen een voorstel voor een G1000 uit te werken. Intussen zijn daar de Gemeente Enschede (vuurwerkdialoog) en de Gemeente Steenwijkerland bij gekomen.

Wij gaan de samenwerking met deze gemeentes graag, maar onder strikte voorwaarden aan. We vragen om de principes van de G1000 te respecteren én vooraf te garanderen dat de uitkomsten gaan landen in concreet beleid. De gemeente biedt ondersteuning bij het natraject: de deelnemers werken de resultaten uit tot concrete projectvoorstellen, de ambtenaren vertalen die in beleid. We hopen op deze manier een nieuwe stap te maken in de vernieuwing van onze democratie. Informatie: harm@g1000.nu

Auteur: Harm van Dijk