06 24 59 44 23 info@g1000.nu
In een artikel in het Nederlands Juristenblad beschrijven Geerten Boogaard en Job Cohen de G1000 beweging als een onderdeel van de identiteitsdemocratie. De volledige titel van het stuk is “Citizen at the gates?, Over de inpassing van identiteitsdemocratie in het institutioneel publiekrecht”. Met andere woorden hoe zou je de G1000 of soortgelijke evenementen kunnen inpassen in het huidige systeem van verkiezingen, gemeenteraad, kamers en regering.

G1000 Beweging

Beide schrijvers zijn het niet eens met diegenen, waaronder Van Reybrouck, die vraagtekens plaatsen bij verkiezingen en de huidige democratie. Toch is de G1000 beweging, zoals Boogaard en Cohen het noemen, de moeite waard om serieus te bestuderen en te kijken hoe deze zou kunnen worden ingepast in het huidige stelsel. hun focus ligt daarbij niet op de verkiezingen maar op de politieke partijen. Die vormen een belemmering voor bijvoorbeeld raadsleden. Die zijn vaak teveel gebonden aan hun partijlijn om nog zonder last of ruggespraak de uitkomsten van een G1000 mee te kunnen nemen naar de raad. De schrijvers constateren ook dat er politieke one issue partijen ontstaan en partijen zonder leden en dat gevestigde partijen niet meer onderdeel zijn van de volksbeweging die zij ooit waren.Dat gat zou een G1000 mogelijk kunnen vullen.

Partijprogramma’s

Het organiseren van een G1000 vlak voor of vlak na de verkiezingen heeft volgens beide schrijvers geen zin. Zij zien twee manieren waarop een G1000 zich wel zou kunnen verbinden met het ‘Huis van Thorbecke” : Het lokale kiesstelsel kan worden aangepast in een richting waarin volksvertegenwoordigers minder worden verkozen op hun verkiezingsbeloftes en meer op een (persoonlijke) beoordeling van hun geschiktheid. Dat levert waarschijnlijk volksvertegenwoordigers op die minder gevoelig zijn voor partijloyaliteit en dus opener kunnen deelnemen aan politieke processen buiten de eigen partij. De tweede lijn waarlangs de inpassing van de G1000 zou kunnen worden verbeterd, is de integratie ervan in de politieke partijen: ‘if you can’t beat them, join them.’ Partijen hebben namelijk nog wel een zeer belangrijke rol bij de toegang tot de volksvertegenwoordiging, maar zij lijden volgens de Raad van het Openbaar Bestuur al langer aan grootschalig functieverlies. Met name het verlies aan brugfunctie tussen ‘het politieke’ (het keukentafelgesprek over de publieke zaak) en ‘de politiek’ (de begroting), biedt een kans voor de implementatie van G1000-achtige bijeenkomsten binnen een partij. Het CDA heeft onlangs een G1000-achtige bijeenkomst georganiseerd waarin leden in dialoog gingen over het verkiezingsprogramma van de partij.

U kunt het artikel hier downloaden:

Citizens at the gate