G1000 en Loting

Een van de basisprincipes van de G1000 is loting. Waarom vinden we dat zo belangrijk? En werkt het? Dat zijn vragen die ons regelmatig gesteld worden. 

Loting is belangrijk

Loting vinden we belangrijk, omdat we iedereen in een gemeenschap dezelfde kans willen geven om deel te nemen aan de gesprekken en beraadslagingen over de eigen gemeenschap. Daarmee kiezen we voor directe participatie van iedereen die lid is van een gemeenschap, in plaats van het systeem van representatie via een partijenstelsel zoals dat nu in Nederland gebruikelijk is. Omdat we iedereen een stem willen geven. Omdat we niet één keer in de 4 jaar een stem uit willen brengen, maar voortdurend bij de toekomst van onze gemeenschap betrokken willen zijn. Omdat we met elkaar op zoek willen naar dat wat wij samen belangrijk vinden en ons niet willen laten leiden door een agenda waarvan niemand meer weet hoe en door wie die nu eigenlijk samen gesteld is. Zie ook dit artikel in de correspondent.

Loting werkt!

Het lukt met loting om burgers rechtstreeks te betrekken bij de eigen gemeenschap. Daarbij is het interessant om te zien dat ondanks de zelfselectie er een heel behoorlijke afspiegeling van de gemeenschap aan tafel zit. Wat met name opvalt is dat met loting hele nieuwe groepen burgers in de gemeenschap bereikt worden, groepen die voorheen niet bij de lokale gemeenschap betrokken waren. Onderzoeksresultaten van de eerste 7 G1000-en laten dat zien: onderzoeksresultaten/overallraportage G1000.

Intussen zijn er 11 G1000-en op lokaal niveau georganiseerd en 3 op wijkniveau. En een 6-tal bijeenkomsten waar wij het G1000-format hanteerden. Op wijkniveau zijn we nog op zoek naar de juiste vorm, op lokaal niveau hebben we die vorm intussen gevonden. Vanaf de 1e G1000 verzamelen wij informatie over de deelnemers en hun ervaringen tbv wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie is voor elke wetenschapper toegankelijk die met ons een samenwerking aan gaat. Wat leren we daaruit:

  • Er komen elke keer weer een paar honderd burgers (150-750) om een dag lang te spreken over de vraag die wij hen voorleggen. Velen van hen (20-30%) zijn ook nog bereidt om mee te werken aan een vervolg
  • Deelname is gender-neutraal. Er nemen evenveel mannen als vrouwen deel
  • Alle leeftijden nemen deel aan de G1000. De groep 25-45jarigen is enigszins ondervertegenwoordigd, de groep 50+ is oververtegenwoordigd. 
  • Alle opleidingsniveau’s nemen deel aan de G1000. WO-opgeleiden zijn duidelijk oververtegenwoordigd, HBO licht.
  • Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd op een G1000
  • 55% van de deelnemers is voordien op geen enkele manier betrokken geweest bij activiteiten in de gemeenschap en beschouwd de G1000 als een goede opstap om actief te worden
  • De waardering voor de lokale politiek neemt substantieel toe

We nodigen afhankelijk van de grootte van de gemeente en de omvang van de portemonnaie tussen de 5.000 en 10.000 mensen uit, die ’at random’ geselecteerd worden uit de BRP – Basis Registratie personen. Tussen de 5% en 10% van de mensen die uitgenodigd worden meldt zich aan. Uiteindelijk melden zich 60-70% daadwerkelijk op de dag zelf. Er is sprake van zelf-selectie: deelnemers worden uitgenodigd en besluiten zelf of ze de vraag die aan de orde is interessant genoeg vinden om deel te nemen. Het profiel van de deelnemers wijzigt daarom al naar gelang de vraagstelling. Bij de organisatie van een G1000 over Vuurwerk in Enschede verwachten we een heel ander profiel van  deelnemers dan bij de G1000 over de toekomst van Amersfoort of bij de G1000 over Duurzaamheid in Bronckhorst.

Auteur: Harm van Dijk

Share This