06 24 59 44 23 info@g1000.nu
G1000 en gemeente Steenwijkerland gaan samen een G1000 organiseren rond de vraag: “Hoe wordt Steenwijkerland Energieneutraal?” Tijdens de G1000bijeenkomst gaan bewoners, samen met ambtenaren, politici en bedrijven plannen maken om Steenwijkerland binnen afzienbare tijd energieneutraal te maken. In de samenwerking draagt G1000 zorg voor het burgerperspectief en zorgt voor de organisatie van de bijeenkomst en het natraject. De gemeente Steenwijkerland participeert actief mee en zorgt voor de inbreng vanuit de overheid. Uitgangspunt zijn de zeven principes van de G1000:
  • G1000 is een initiatief van burgers, werkgevers en overheid gezamenlijk
  • Deelnemers worden zoveel mogelijk geworven via loting
  • Dialoog staat centraal
  • Het hele systeem zit in de zaal: burgers, werkgevers en overheid
  • De deelnemers leiden zichzelf, er is dus geen vooral bepaalde agenda of uitkomst
  • De organisatie is transparant
  • Het is voor iedereen veilig om deel te nemen

Na Enschede is Steenwijkerland de tweede gemeente die kiest voor samenwerking met G1000 om een thema met hun gemeenschap te bespreken. In Enschede gaat het om ‘vuurwerk’, in Steenwijkerland ‘energie’.