06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op  Zaterdag 10 juni zaten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over vuurwerk.

Op deze zomerse dag werd vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats waarbij 23 doden vielen, bijna 1000 gewonden en 200 woningen werden verwoest. Een beladen thema dus.

De gemeente heeft contact gezocht met G1000nu om hierover volgens de G1000 principes een dialoog te organiseren die uiteindelijk in het najaar moet uitmonden in een burgerbesluit. Het gehele traject is van 10 juni t/m 11 november. Het besluit over hoe Enschede met vuurwerk om gaat valt op de slotdag. De slotdag wordt gehouden op 11 november 2017. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het is voor het eerst dat een G1000 op initiatief van een gemeente wordt georganiseerd. Eerdere G1000bijeenkomsten zijn altijd op initiatief van burgers en door burgervrijwilligers georganiseerd in samenwerking met G1000nu. Dit is voor zowel de gemeente Enschede als voor G1000nu, naast een belangrijk gesprek over vuurwerk een experiment met de inzet van de G1000methodiek rond een thema in coproductie tussen gemeente en G1000nu.

De G1000Enschede begon met drie dialoogrondes waarvan rond de vraag: “Wat vind jij belangrijk aan vuurwerk?” Aan het eind van de ronde typten de deelnemers een woord in een smartphone. De meest gekozen woorden waren: veiligheid, traditie en handhaving. Op de vraag in de volgende ronde: “Wat moet daarvoor gebeuren?” volgen woorden als handhaving en voorlichting. Uiteindelijk levert dat de volgende agenda op:

Rond deze thema’s gaan de deelnemers in groepen van 8 aan de slag om uiteindelijk zo’n 40 voorstellen te maken. Na een uur dromen te hebben gedeeld bekijken de deelnemers de eerste presentaties bij de buren. Uit gesprekken en social mediaberichten kun je opmaken dat de deelnemers goede gesprekken hebben gehad. Er hangt een prettige ontspannen sfeer.

In het laatste deel van het stadsgesprek maken de deelnemers in dezelfde groepen voorstellen. Op die voorstellen kunnen vervolgens per persoon 4 stemmen worden uitgebracht. 

De top 10 nadat meer dan 948 stemmen waren uitgebracht bleek het voorstel Spetterend georganiseerde vuurwerkshow de meeste stemmen (58) te hebben gekregen. Verder hebben voorlichting, handhaving en verantwoord veilig vuurwerk de meeste steun verworven.

Bij het sluiten van de persen hadden 129 deelnemers zich al aangemeld voor een vervolg. Het winnende voorstel 4.3. Spetterend georganiseerde vuurwerkshow