06 24 59 44 23 info@g1000.nu
In aanloop naar de G1000 Burgertop werd op donderdagavond 23 maart in Borne een G1000 Light georganiseerd. Op deze avond zijn 35 maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Borne, van sportclubs tot lokale media en van wijkverenigingen tot politieke partijen, bijeengekomen om kennis te maken met het concept van dit initiatief. Tevens was dit de ideale gelegenheid om te kijken op welke manier deze organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle G1000 Borne. Bij binnenkomst werd de informele toon meteen gezet. Onder het genot van een kopje koffie en een plak cake was er ruimte voor een babbeltje en werd het ons-kent-ons-gevoel in Borne onderstreept.

Op de site van G1000Borne staat een kort verslag van de avond.

De woorden enthousiasme en betrokkenheid waren deze avond ook van toepassing op de deelnemers zelf. Vragen, tips en suggesties vlogen door de zaal van de Bornse Harmonie. “Speel in op nieuwe media”,  “maak jongeren enthousiast” en “betrek wijkraden en -verenigingen.” Het aanspreken van moeilijk bereikbare groepen? Daarbij heeft woningcorporatie Welbions aangeboden ons te helpen. Ten slotte had initiatiefnemer Ton Remmers een belangrijke boodschap. “Zoek naar partners om te realiseren wat je graag wilt. Spreek hiervoor je netwerk aan en benadruk dat je deel uitmaakt van een belangrijk democratisch proces.” En met deze wijze woorden, en een borrel, werd een geslaagde en vruchtbare avond afgesloten