06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Op Donderdag 27 oktober organiseerde het Meridiaan College uit Amersfoort de MC200, gebaseerd op de methodiek van de G1000. De dialoog tussen leerlingen, ouders, docenten, bestuur, medewerkers en externe stakeholders geeft voeding aan het strategisch plan van het Meridiaancollege voor de komende 5 jaar.

Onder het college vallen 4 scholen in Amersfoort, middelbare scholen Het Hoge land, Het Nieuwe Eemland, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort. In drie rondes van dialoog aan tafels met vier personen werd een gezamenlijke agenda bepaald:

 1. Betrokkenheid
 2. Samenwerking
 3. Maatwerk
 4. Leerlingcoach
 5. Aandacht/motivatie
 6. Vrijheid/vertrouwen/veiligheid

Deelnemers konden vervolgens een thema kiezen waar ze samen met 7 anderen een voorstel voor wilden maken. Er worden dromen ontwikkeld waarin vooral de leerling centraal staat. Thema’s die voorbijkomen zijn meer leerlinggericht werken, van elkaar leren, betrekken van wetenschap bij de school en meer participatie van ouders.

Uiteindelijke levert dat de volgende top 10 aan voorstellen op:

 1. Geluk als sleutel tot goed onderwijs
 2. Samenwerken door uit de school te klappen
 3. Maatwerk, de sleutel voor participatie
 4. Coaching op maat
 5. Kies je persoonlijke mentor!
 6. 3 x betrokkenheid = dialoog
 7. Samenscholen
 8. Maatwerk leerling is vertrekpunt
 9. 1+1 = 3
 10. Maatwerk 3.2

Inmiddels hebben zich zo’n 20 deelnemers aangemeld voor vervolg bijeenkomsten waarin de voorstellen worden uitgewerkt voor het strategisch plan. Deze eerste stap in het proces stemde directeur Lex van de Haterd t

De MC200 laat zien dat de G1000 methodiek goed kan worden toegepast bij onderwijsinstellingen. Vooropgesteld dat de resultaten later ook zijn terug te vinden in het strategisch plan natuurlijk. Maar daar hebben de betrokkenen alle vertrouwen in.ot tevredenheid. “De deelname was divers en kwam vanuit iedere school en de inhoud van de voorstellen biedt volop mogelijkheden voor een goede input in het strategisch plan. Ik ben uiterst tevreden!” zei hij na afloop. In een interview met het AD had van de Haterd aangegeven de resultaten zeer serieus te nemen: ,,Anders dan de gemeente, die zich niet committeert aan de voorstellen van de G1000, doen wij dat wél. Je kunt het niet maken om mensen te laten meedenken en er vervolgens niets mee doen.”