06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Als eerste onderwijsinstelling organiseert het Meridiaan college in Amersfoort op 27 oktober een bijeenkomst met leerlingen, ouders, medewerkers, management en extern betrokkenen geënt op de methodiek van de G1000. Onder het Meridaan college vallen de scholen Het Hoge land, Het Nieuwe Eemland, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort.

Directeur Lex van de Haterd heeft het initiatief genomen voor de MC200 zoals de bijeenkomst is genoemd. De deelnemers bepalen zelf de agenda, van pestbeleid, veiligheid, onderwijsvernieuwing tot het algemene schoolbeleid, alles kan aan de orde komen. de directie verbindt zich aan de uitkomsten. In een interview met het AD plaatst Van de Haterd nog een kritische noot: ,,Anders dan de gemeente, die zich niet committeert aan de voorstellen van de G1000, doen wij dat wél. Je kunt het niet maken om mensen te laten meedenken en er vervolgens niets mee doen.”  er kunnen in totaal zestig leerlingen, zestig ouders, zestig medewerkers deelnemen. Daarnaast worden in totaal zestig directieleden, afdelingsleiders, vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en diverse externe contacten uitgenodigd. Bij overintekening wordt geloot.

Aan de hand van de opbrengsten van de werkplaatsen gaat het College van Bestuur het beleidsplan schrijven. Dat beleidsplan doorloopt daarna de normale procedure via Directeurenoverleg, Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.

Uiterlijk in juni 2017 is het hele proces afgerond, inclusief instemming en goedkeuring van medezeggenschapsraad en het management team.