06 24 59 44 23 info@g1000.nu
10 uur precies start op zaterdag 5 november in Leeuwarden met 482 deelnemers de Friese Dorpen Top, de eerste G1000 van Friesland en de eerste keer dat een G1000 voor een hele provincie georganiseerd wordt. De top is een initiatief van Mienskipsgroep, actieve Friese dorpelingen, die de organisatie Doarpswurk adviseert bij haar rol in Friesland voor de dorpen.

De Friesedorpentop is in de afgelopen maanden door een groeiende groep vrijwilligers voorbereid met het doel om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kunnen burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden. Zij organiseren de dorpentop volgens de principes van de G1000 en in samenwerking met G1000.nu. De top heeft de nodige (landelijk) en regionale publiciteit gekregen.

Jan Hendrik Jansen, directeur van Doarpswork: “Voor ons zijn twee thema’s belangrijk: duurzaamheid en nieuwe democratische verhoudingen. In het beleid heb je altijd te maken met de driehoek overheid, bedrijfsleven en burgers. We willen laten zien dat de burgers daarin een veel sterkere rol kunnen spelen dan ze nu doen. In 2017 willen we 10 bijeenkomsten houden om te laten zien dat het kan, zowel op het niveau van de gemeentes, dorpen en de eilanden. We hopen dat daarmee het vertrouwen groeit, ook in de representatieve democratie, bijvoorbeeld bij de provinciale verkiezingen.”

De Friesedorpentop volgt de G1000methodiek, met het Dorpencafé in de vorm van een wereldcafé setting. Vier deelnemers per tafel die samen spreken over: Wat vind jij belangrijk voor het Friese platteland? Wat moet daarvoor gebeuren? en Wat kun jij daaraan bijdragen? Uit de dialoog waarbij deelnemers twee maal van tafel en gesprekspartners wisselen komen via een stemapp woorden op het scherm als samenwerken, voorzieningen, leefbaarheid en initiatief. Voor de lunchpauze komt zangeres Agnes Sambrink het FrieseDorpentop lied ten gehore brengen.

De zaal besluit ‘zonder gezeur’ de agenda samen te stellen zoals die vanaf het begin op het scherm staat en keurig genoteerd is door deelneemster Hinke Pietersma uit Buitenpost.

Na de lunch kiezen deelnemers een groep en thema van hun voorkeur om samen met 7 anderen een voorstel te maken. In de eerste ronde worden dromen gedeeld en in enkele woorden gepresenteerd op het scherm. Alle deelnemers krijgen vervolgens in de ronde ‘gluren bij de buren’ de kans om de dromen van anderen te bekijken. Enkele voorbeelden:

Na de ronde ‘Doen’ hebben de deelnemers gekeken naar kansen en bedreigingen voor hun droom en gewerkt aan hun voorstel. Dat levert 56 voorstellen op voor het Friese platteland en de dorpen. Voor ze kunnen gaan stemmen ruimen ze eerst de zaal leeg. Stoelen en tafels worden naar de zijkant van de zaal gebracht.

Uiteindelijk komen er 7 voorstellen als meest gekozen uit de bus. Met het zelforganiserende dorp als nummer 1.

De presentaties worden de komende dagen geplaatst op de website van de Friese Dorpen Top. De dag is ten einde maar niet nadat er gemacht is. Deelnemers kunnen kiezen voor een voorstel waarvan ze aan de realisatie willen bijdragen.