06 24 59 44 23 info@g1000.nu

 

In het Dorpshuis van Willemsoord, kwamen donderdag 18 januari de werkplaatsen uit de G1000Steenwijkerland bij elkaar om deel te nemen aan een zogenaamde ‘kenniscarrousel’. Er waren 12 experts aanwezig op zeer diverse gebieden. Sommigen op verzoek van de groepen zelf. Zo was er een vertegenwoordiger van de Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe en vertegenwoordigers van Buurtauto en Buurkracht. Ook energiebedrijven Enexis en Rendo waren van de partij evenals een initiatievenmakelaar op het gebied van energie en de gemeente Steenwijkerland. Geïnteresseerden in bewustwording konden terecht bij een communicatie expert en Nieuwleusen Synergie presenteerde hun ervaringen met een coöperatie die zowel een kringloopwinkel als twee windmolens beheert. Tot slot waren er twee experts aanwezig vanuit het bedrijfsleven.

Carrousel

Alle experts hadden een eigen tafel waar de deelnemers 25 minuten konden aanschuiven. Aan iedere tafel werden de experts bevraagd. Er waren zoveel vragen dat het voor de deelnemers soms moeilijk was zich los te maken van de tafel voor de volgende ronde. Daarin konden ze aanschuiven bij een andere expert naar keuze. Zo kreeg iedere deelnemer de kans om drie experts te spreken. Veel informatie Deelnemers kregen veel antwoorden, maar sommigen bleven enigszins in verwarring achter door de hoeveelheid kennis die ze hadden opgedaan. Deelnemers van de groep Bewustwording, Marja Geerdink en Tineke Filarski zijn zeer geïnspireerd door de gesprekken: “Het heeft mijn eigen bewustwording verdiept waardoor ik het verhaal beter kan uitdragen”, aldus Tineke.

Volop gemotiveerd

Een rondje langs de werkplaatsen maakt duidelijk dat ze nog volop gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Werkplaats Coöperatie komt de volgende maandag alweer bij elkaar om verdere stappen te zetten. Vanavond hebben ze gesproken met de Nieuwleusen Synergy, een dorps coöperatie. Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt als coöperatie heel wat voor elkaar betekenen. Het is ook breed; in Nieuwleusen beheert de coöperatie een kringloopwinkel en hebben ze onlangs twee windmolens aangeschaft. De groep Gemeentelijk beleid heeft nog de nodige vragen aan de gemeente. Ze hebben vanavond veel gehoord maar hebben een vervolgafspraak gemaakt om verder te spreken over het beleid rond duurzaamheid bij de gemeente. Vragen zijn bijvoorbeeld: “Hoe zit het met zon- en windenergie? Hoeveel geld is er beschikbaar?” Ze hopen dat de gemeente daar antwoord op kan geven.

De werkplaats Informeren gaat met alle informatie aan de slag om zoveel mogelijk mensen te betrekken en de kennis door te geven. Er is een platform opgezet waarop de werkplaatsen hun voorstellen kunnen presenteren (www.platform.g1000steenwijkerland.nl/). Iedere inwoner kan een like geven en commentaar leveren. Wat betreft het platform wordt het een uitdaging om te zorgen dat de inwoners van Steenwijkerland het weten te vinden. Eén van de jongere deelnemers aan de bijeenkomst Christiaan Van der Zwan vond het interessant om te zien wat er buiten Steenwijkerland allemaal gebeurt aan initiatieven. “We kunnen nog zoveel bereiken met het potentieel dat we in de gemeente hebben. De G1000 is een start om initiatieven echt van onderop en met elkaar te nemen”, aldus een enthousiaste Christiaan.

Dicht bij Huis duizelt het nog wat van alle informatie. “We proberen al die kennis op een rij te krijgen en in ons voorstel te verwerken. We willen intensiever isoleren, duurzame energie gaan gebruiken en de mensen daarin meekrijgen.” Er is ook een werkplaats Nieuwe energie, andere alternatieven. Die gaat de komende week de ervaringen die ze vanavond hebben opgedaan samen verwerken in voorstellen om biomassa en aardwarmte bekend te maken en ervoor te zorgen dat het meer wordt toegepast. Voor Nieuwe energie wind en zon is het technische gedeelte niet het grootste probleem. Het fysieke netwerk om energie door te transporteren lijkt ook voldoende. “Moeilijker is om ervoor te zorgen dat we wind en zon in Steenwijkerland als positief gaan ervaren. We gaan daarvoor ook buurten bij de groep bewustwording”.

Duurzame mobiliteit heeft veel inspiratie opgedaan bij de expert van de buurauto. We moeten de informatie nog verwerken en delen. We willen ook graag spreken over een groene code. Dat kan een eindproduct zijn van de samenwerking in de G1000. Een groene code is een lijstje met gedragsadviezen als: Woon waar je werkt en winkel waar je woont. Haal spullen en mensen uit de directe omgeving. Je kunt dat voor burgers maken maar ook voor gemeente en bedrijven.

Bewustwording dacht dat ze al heel ver waren met een middel maar hoorde vanavond dat ze eerst een strategie moesten bedenken voordat ze middelen gaan ontwikkelen. Het advies is daarbij om de boodschap vooral praktisch te houden. Voedsel is onder de indruk van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Hoe ze daar werken met biogas uit bermen en lokaal voedsel heeft veel ideeën opgeleverd. “We moeten ze nu nog uitwerken!”. De 60 aanwezigen kijken terug op een intensieve bijeenkomst die veel antwoorden maar ook veel nieuwe vragen heeft opgeleverd. In ieder geval zijn alle werkgroepen extra gemotiveerd om aan hun voorstel verder te werken om Steenwijkerland uiteindelijk energieneutraal te maken.