06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Eind 2021 is het Netwerk Burgerberaad opgericht. Het Netwerk Burgerberaad wil helpen om kennis en bekendheid van burgerberaden en burgerfora te vergroten. Wat ons betreft zijn burgerberaden een belangrijk middel om burgers meer zeggenschap te geven, en zodoende samen beslissingen te nemen over de toekomst van ons land. Ons streven is dat het meedoen aan en organiseren van burgerberaden net zo vanzelfsprekend wordt als het houden van verkiezingen. 

Het netwerk is een initiatief van Stichting G1000.nu, de werkgroep burgerberaad van de Transitiemotor, Meer Democratie, Bureau Burgerberaad en het NPBO. In het najaar van 2021 was er een verkennende bijeenkomst op initiatief van Mirjam de Pagter, die betrokken is bij diverse van de deelnemende organisaties, en Louise Boelens van de Transitiemotor. Alle partijen zijn enthousiast over de samenwerking in netwerkverband en de toegevoegde waarde die dat oplevert.

We zijn nu dus van start gegaan en hebben afgesproken om meerdere keren per jaar samen te komen met onze netwerkpartners om kennis uit te wisselen en aan onze gezamenlijke doelstellingen te werken.

Het netwerk wil geen nieuw instituut worden, maar wil kennis bundelen en delen en als doorgeefluik fungeren. De website van het netwerk gaat daarom een digitaal knooppunt vormen. Er zal informatie te vinden zijn over wat een burgerberaad of burgerforum is, over burgerberaden en burgerfora die nu of binnenkort in het land gehouden worden en over afgeronde burgerberaden. Ook is er een agenda met interessante bijeenkomsten in het land. Natuurlijk kun je er ook informatie vinden over de diverse partijen die je verder kunnen helpen met een initiatief voor een burgerberaad.

Tot slot gaan we iedere twee weken een online spreekuur houden voor geïnteresseerden. In dat spreekuur helpen we mensen verder op weg bij het ontwikkelen van een initiatief voor een burgerberaad. Het eerste spreekuur vindt plaats op 23 februari aanstaande om 16.30 uur. Details vind je vanaf begin februari op de website van het Netwerk Burgerberaad.

Hou de website van het netwerk in de gaten voor updates, bijeenkomsten en nieuwe informatie: https://burgerberaad.nu/