06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Dit is een post met literatuur en verslagen over deliberatieve democratie. Het is een selectie van stukken en werken die ik ben tegengekomen in mijn studie naar deliberatieve democratie. Voor iedereen die graag meer titels wil, verwijs ik door naar de literatuurlijst van mijn onderzoeksrapport. Contact opnemen mag natuurlijk ook altijd!

Fishkin en Van Reybrouck

James Fishkin, de man die de zogeheten deliberatieve peiling heeft groot gemaakt, heeft veel geschreven over deliberatieve democratie. Zijn stijl is helder, en voor wetenschappelijk werk leest het vrij vlot weg. When the people speak is een goed boek om mee te beginnen, en gaat weer op andere aspecten van deliberatie in dan bijv. David van Reybrouck in zijn boek Tegen Verkiezingen.

 

Introductie

Zoals gezegd heb ik zelf ook onderzoek gedaan naar deliberatieve democratie. Het uiteindelijke rapport hiervan is te lezen als een introductie op de deliberatieve democratie, waarbij ik in ga op voor- en tegenargumenten. Ook loop ik de verschillende criteria langs, die bepalen wanneer deliberatie goede deliberatie is. Zo blijken bijvoorbeeld oprechtheid, goede informatie en diversiteit van deelnemers belangrijk te zijn om de kwaliteit van het gesprek hoog te houden en om te kunnen spreken van goede deliberatie. Hier gratis te downloaden.

G1000 Belgie

Het ‘moederverslag’, het verslag van de G1000 België is ook zeer aan te raden. Zeer leesbaar, en het geeft een goed beeld van wat er bij kan komen kijken om een G1000 te organiseren. Ook de site zelf is interessant om eens te bekijken (www.g1000.org). Wanneer je meer wilt weten over de argumenten van de deliberatieve democratie, dan is het ook een goed stuk. Hier te downloaden.

Documentaire

Voor de mensen die liever luisteren: er zijn goede en interessante introducties te vinden op Youtube. In deze mini-documentaire komen bekende en minder bekende onderzoekers en theoretici aan het woord over deliberatieve democratie. Interessant, omdat er zeer diverse sprekers aan bod komen.

De burger aan zet

In Nederland is al meer geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Hoogleraar Monique Leyenaar heeft hier drie uitstekende en goed leesbare rapporten over geschreven: De burger aan zet. Ze inventariseert en evalueert bestaande methoden, gaat in op de theorie, en geeft ook tips voor het opzetten van een eigen burgerforum (vergelijkbaar met de G1000, hoewel niet hetzelfde). De stukken zijn hier te downloaden.