06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Foto: De Correspondent

Er is een nieuw boek over het Burgerberaad! In Nu is het aan ons schrijft Eva Rovers schrijft over de noodzaak om in Nederland zo snel mogelijk een Burgerberaad in te stellen over het klimaat. Het boek is op 22 april verschenen bij De Correspondent en door Eva Rovers op die dag persoonlijk overhandigd aan de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten.

In het boek schetst Rovers hoe ons politieke systeem en het Nederlandse poldermodel zich stukbijten op de grote uitdagingen van de huidige tijd en in het bijzonder de klimaatcrisis. Ze laat zien hoe de politiek in andere landen al de kracht van het Burgerberaad heeft ontdekt voor het aanpakken van complexe maatschappelijke problemen. Hoog tijd voor de Nederlandse regering – die toch al zegt te werken aan een nieuwe bestuurscultuur – om ook burgers te gaan vertrouwen en een Burgerberaad in te stellen op het onderwerp klimaat.

Met dit boek zet Eva Rovers het Burgerberaad voor een breed publiek in de schijnwerpers. Daar zijn wij natuurlijk reuzeblij mee. Zeker ook met de benadering van het burgerberaad in negen stappen die ze in dit artikel uiteenzet – die is goed verenigbaar met de methode van het G1000 Burgerberaad.

Je kunt Nu is het aan ons bestellen bij De Correspondent of bij je lokale boekhandel.